Koncert pro válečné veterány byl příležitostí uvědomit si dluh vůči těm, kteří to nevzdali

Autor: Miroslav Šindelář

Dvořákova síň pražského Rudolfina patřila ve čtvrtek 9. listopadu tradiční připomínce Dne válečných veteránů. Její prostory zaplnili do posledního místa především vojáci - účastníci druhoválečného konfliktu i novodobí veteráni s rodinnými příslušníky.

Koncert pro válečné veterány byl příležitostí uvědomit si dluh vůči těm, kteří to nevzdali

O sváteční atmosféru se s veterány podělili také hosté – náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. Pozvání na nevšední koncert, který si pro vděčné publikum připravili umělci z Ústřední hudby AČR se svými hosty a sólisty, se zúčastnili i hosté z řad senátorů a poslanců, představitelů zastupitelských úřadů akreditovaných v Praze a další. Přítomen byl také náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky generál Milan Maxim.

„Koncert ke Dni válečných veteránů je vždy výjimečný svou atmosférou. Věřím, že i tento rok si každý z posluchačů nalezne skladbu, která pohladí jeho srdce. Orchestr se představí orchestrálními skladbami, ale také vystoupí jeho vynikající instrumentální sólisté. Jsem rád, že tento rok s námi účinkuje i úžasná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková, která spolu s orchestrem předvede 3. větu z koncertu f-moll od F. Chopina,“ sdělil podplukovník Jaroslav Šíp, velitel a hlavní dirigent ústřední hudby AČR.

Pocta hrát vojákům, kteří působí v zahraničních misích

Dodal, že je pro něj vždy poctou zahrát všem vojákům a veteránům za to, že náš národ reprezentovali a reprezentují svými činy v mnoha zahraničních misích.

V úvodu slavnostního koncertu vystoupil s projevem jménem všech veteránů válečný pilot RAF generálmajor Emil Boček, který je místopředsedou Československé obce legionářské. Nejdříve návštěvníky v sále požádal o minutu ticha za padlé kamarády – hrdiny 2. světové války a poté řekl: „Chtěl bych poděkovat ministerstvu obrany a české armádě, že na nás, veterány, nezapomínají a že nám pomáhají i v osobním životě,“ konstatoval generálmajor Emil Boček.

Poté náčelníku Generálního štábu, armádnímu generálu Josefu Bečvářovi předal Pamětní odznak 1939-1945 a generálu Milan Maximovi, náčelníku Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky Pamětní odznak legionáře Rudolfa Medka.

Stále můžeme stisknout ruku bojovníkům proti nacismu

„Klid, důstojnost a vznešená atmosféra tak charakteristická pro Den válečných veteránů není jen nehybným klidem pietních míst, ale především velkou příležitostí. Příležitostí si uvědomit pocit vnitřního dluhu vůči všem, kteří to ani v těch nejtěžších chvílích nevzdali a alespoň myšlenkou a vzpomínkou jim poděkovat. Važme si toho, že stále ještě můžeme stisknout ruku několika stovkám těch, kteří na zahraniční i domácí frontě stáli v řadách bojovníků proti nacismu,“ uvedla v projevu náměstkyně ministra obrany Alena Netolická.

Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina pod taktovkou podplukovníka Jaroslava Šípa a majora Patrika Spinka zazněly skladby slavných autorů a v repertoáru nechyběla ani tradiční závěrečná skladba Jaromíra Vejvody Škoda lásky, kterou v době 2. světové války znal snad celý svět.

Koncert spoludirigoval major Artur Czereszewski, hlavní dirigent Vojenského orchestru Varšava. Vystoupili nejen přední operní, muzikáloví a jazzoví sólisté, ale i Pěvecký sbor Stonožka. Celým slavnostním večerem diváky provázel Václav Žmolík.