Ke generální opravě letounu CL-601

Autor: Tiskové oddělení MO

Již třikrát se Česká televize ve svém pořadu Reportéři věnovala dopravnímu letounu CL-601 Challenger z výzbroje vzdušných sil AČR a jeho generální opravě. Bohužel, a to ani v jediném případě, autor těchto „reportáží“ v úplnosti a objektivně nezohlednil informace, které od ministerstva předem a včas obdržel, a to ani informace, o které sám požádal na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V konečném výsledku pak reportáže obsahovaly celou řadu zavádějících a z kontextu vytržených informací, které ve svém celku mohly (či přímo měly?) veřejnost přesvědčit, že armáda při generální opravě svého dopravního letounu postupovala v nejlepším případě amatérsky, či lépe zcela netransparentně a především nehospodárně.

Stejný „dvojí metr“ autor David Havlík použil i v poslední z reportáží, kterou ČT uvedla v pondělí 1. září 2014, když podle osvědčeného receptu naprosto účelově a zavádějícím způsobem propletl několik věcí dohromady. Navíc informace, které nezapadaly do jeho předem připraveného konceptu, cíleně vynechal. Důrazně se proto ohrazujeme proti tvrzení pana redaktora, že ministerstvo a armáda postupovaly nehospodárně a že prostředky vynaložené na opravu motorů dopravního letounu Challenger byly neadekvátní.

Navýšení celkové ceny generální opravy obou motorů oproti původnímu předpokladu o přibližně 80 milionů Kč není a nikdy nebylo pouze o ceně lopatek tzv. 1. stupně obou motorů, které bylo nutné na základě technického nálezu vyměnit. Do navýšení celkové ceny se logicky promítly nejen cena lopatek (po 100 kusech pro každý motor) a náklady na jejich výměnu, ale také náklady na další nutné práce související s uvedením motorů a letounu do provozu, včetně pozemních a letových zkoušek a dalších prací nutných k zachování letové způsobilosti letounu a v neposlední řadě i změna kurzu EUR oproti české koruně. Také tyto informace měl pan redaktor k dispozici.

Bezesporu ve svém souhrnu jde o velmi vysoké částky. Proto ministerstvo o opravě nerozhodovalo od zeleného stolu. Dříve, než s provedením dodatečných prací a navýšením celkové ceny za opravu souhlasilo, situaci přímo na místě posoudila rezortní odborná komise. Teprve na základě její podrobné zprávy ministerstvo vyslovilo s provedením dodatečných prací a jejich cenou souhlas. Všechny práce na letounu a jeho motorových jednotkách zároveň dodavatel ministerstvu podrobně doložil a byly zaznamenány i v provozní dokumentaci letounu. Proto o jejich řádném provedení není žádných pochybností.

Autor reportáže si byl velmi dobře vědom, že konkrétní informace obchodního charakteru, například podrobný cenový rozpis prací a dílů jednotlivých operací, podléhají obchodnímu tajemství a ministerstvo je bez souhlasu smluvního partnera a opravce letounu nemůže a nesmí zveřejnit. Proto bylo a je pro ministerstvo krajně obtížné se účelově vybíraným a neúplným informacím účinně bránit.

Abychom předešli dalším nepodloženým spekulacím a dohadům, rozhodl se ministr obrany postup všech složek rezortu při generální opravě letounu CL-601 posoudit svou inspekcí. Věříme, že zpráva inspekce ministra obrany potvrdí, že jak smluvní opravce, tak složky rezortu a příslušníci vzdušných sil, kteří za leteckou techniku naší armády odpovídají, postupovali i v tomto případě odpovědně a korektně.