Kariérové kurzy účastníky motivují k dalšímu sebevzdělání i osobnostnímu rozvoji

Autor: Viktor Sliva

Ve středu 6. září se v aule Univerzity obrany v Brně uskutečnilo slavnostní zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzů pro vyšší důstojníky v prezenční i kombinované formě studia. Tohoto vojenského ceremoniálu se zúčastnil zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián a ředitel odboru vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška.

Do letošního 33. kurzu generálního štábu nastoupilo 26 účastníků, kteří se budou připravovat na významné funkce se stanovenou hodností plukovník nebo brigádní generál a jejich výuka se bude zaměřovat na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. Do obou forem kurzu pro vyšší důstojníky bylo zařazeno celkem 80 vojáků z povolání.

Úvodní vystoupení rektor - velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl časově zařadil do nynějšího období složité mezinárodní a vojensko-bezpečnostní situace, která klade na vojáky nové nároky z hlediska správné orientace v rychle se měnícím prostředí současného světa. Zdůraznil také, že studium v obou typech kariérových kurzů by mělo jejich účastníky motivovat k dalšímu sebevzdělávání, osobnostnímu rozvoji i k pokoře před nikdy nekončícím procesem vědění. Účastníkům kurzu poté popřál, aby jim studium napomohlo k cestě mezi elitu ozbrojených sil.

Zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián hovořil o významu vzdělávání a potřebě navázat na tradici meziválečné pražské válečné školy, z níž vzešla celá řada významných osobností tehdejší československé armády. V rámci rozpravy pak ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany generálporučík ve výslužbě Jaroslav Kolkus charakterizoval povinnosti a odpovědnost centra při zabezpečení vzdělávání velkého počtu vojáků z povolání v kariérových kurzech.