Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Kariérové kurzy účastníky motivují k dalšímu sebevzdělání i osobnostnímu rozvoji

Kariérové kurzy účastníky motivují k dalšímu sebevzdělání i osobnostnímu rozvoji

8.9.2017 • Ve středu 6. září se v aule Univerzity obrany v Brně uskutečnilo slavnostní zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzů pro vyšší důstojníky v prezenční i kombinované formě studia. Tohoto vojenského ceremoniálu se zúčastnil zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián a ředitel odboru vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška.

Zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzu pro vyšší důstojníky
Zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzu pro vyšší důstojníky

Do letošního 33. kurzu generálního štábu nastoupilo 26 účastníků, kteří se budou připravovat na významné funkce se stanovenou hodností plukovník nebo brigádní generál a jejich výuka se bude zaměřovat na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. Do obou forem kurzu pro vyšší důstojníky bylo zařazeno celkem 80 vojáků z povolání.

Úvodní vystoupení rektor - velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl časově zařadil do nynějšího období složité mezinárodní a vojensko-bezpečnostní situace, která klade na vojáky nové nároky z hlediska správné orientace v rychle se měnícím prostředí současného světa. Zdůraznil také, že studium v obou typech kariérových kurzů by mělo jejich účastníky motivovat k dalšímu sebevzdělávání, osobnostnímu rozvoji i k pokoře před nikdy nekončícím procesem vědění. Účastníkům kurzu poté popřál, aby jim studium napomohlo k cestě mezi elitu ozbrojených sil.

Zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián hovořil o významu vzdělávání a potřebě navázat na tradici meziválečné pražské válečné školy, z níž vzešla celá řada významných osobností tehdejší československé armády. V rámci rozpravy pak ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany generálporučík ve výslužbě Jaroslav Kolkus charakterizoval povinnosti a odpovědnost centra při zabezpečení vzdělávání velkého počtu vojáků z povolání v kariérových kurzech.

Průměrné hodnocení (2 hlasů): 1, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Zástupci Univerzity obrany v Brně Zástupci Univerzity obrany v Brně Zástupci Univerzity obrany v Brně
  • Do obou forem kurzu pro vyšší důstojníky bylo zařazeno celkem 80 vojáků Do obou forem kurzu pro vyšší důstojníky bylo zařazeno celkem 80 vojáků Do obou forem kurzu pro vyšší…
  • Zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzu pro vyšší důstojníky Zahájení 33. kurzu generálního štábu a kurzu pro vyšší důstojníky Zahájení 33. kurzu generálního…
  • Zástupce náčelníka Generálního štábu, inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián Zástupce náčelníka Generálního štábu, inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián Zástupce náčelníka…

Autor: Viktor Sliva