Kardinál Duka pozval na adventní setkání zástupce ministerstva obrany a armády

Autor: plukovník Jan Šulc

Dominik kardinál Duka ve středu 20. prosince přivítal v reprezentačních prostorech Arcibiskupství pražského účastníky tradičního adventního setkání zástupců církve s představiteli resortu Ministerstva obrany ČR a Armády České republiky. Pozvání přijala ministryně obrany Karla Šlechtová spolu s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Josefem Bečvářem i celou řadou dalších významných hostů.

Kardinál Duka pozval na adventní setkání zástupce armády a ministerstva obrany

Již tradičně se úvodního slova ujal Dominik kardinál Duka, který nejprve popřál ministryni obrany do nadcházejícího období mnoho síly, odhodlání, zdraví, trpělivosti a naděje. Vyzdvihl rovněž vysokou důvěru, které se armáda těší u veřejnosti a vyslovil přesvědčení, že se tato důvěra zhmotní i v naplnění slibů k financování naší obranyschopnosti.

Poté se kardinál Duka obrátil k vojákům, kterým poděkoval za službu, v níž zasvětili svůj život vlasti a jejím občanům. Jeho další myšlenka patřila i rodinám vojáků a jejich blízkým, kteří rovněž nesou značný díl nesnází, jež vojenský život přináší. Vycházel přitom i z vlastní zkušenosti syna vojáka, který se zapojil do druhoválečného odboje v řadách československých letců v RAF.

Zůstaňte silní

Na slova kardinála Duky poté navázala ministryně obrany Karla Šlechtová. Vyslovila přání, aby všichni - nejen vojáci zůstali silní pro tento stát i to, abychom vzájemně zůstali přáteli, protože přátelství je nesmírně důležité nejen v tento předvánoční čas. Sama pak přislíbila, že bude odvážně stát v čele silného týmu, kterým armáda je, aby naplnila kladená očekávání.

Jako třetí před přítomné předstoupil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. Zmínil, že advent je příchodem, který vyvolává očekávání lepšího. Podobně i naši vojáci přichází do míst, kde je jich potřeba, kde k nim lidé vzhlížejí s nadějí na pomoc a ochranu. Vzpomněl na vojáky, kteří nadcházející svátky prožijí v zahraničí i ve službách a hotovostech doma na území České republiky. Připomněl také ty, kteří ve službě vlasti položili své životy.

Připil na nový rok

Na závěr se ujal slova znovu kardinál Duka, který před přípitkem vyslovil přání do nového roku 2018, v němž naše vlast oslaví sté výročí od vzniku samostatného československého státu: „Ať naše země zůstane tou zemí, o které se zpívá - Kde domov můj…“

Další program večera, který zpestřilo i několik vystoupení dětského pěveckého sboru, pak již patřil společným přátelským a neformálním rozhovorům.