Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » K odkazu hrdinů od Jasla a Sokolova se současní vojáci stále hlásí, a to nejen v misích

K odkazu hrdinů od Jasla a Sokolova se současní vojáci stále hlásí, a to nejen v misích

2.3.2018 • V pátek 2. března se při příležitosti 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova uskutečnilo setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností. To spolu s Ministerstvem obrany připravila Československá obec legionářská. Ministerstvo obrany reprezentovala náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická, Armádu České republiky zastupoval náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Projev náměstkyně pro řízení sekce právní MO Aleny Netolické
Projev náměstkyně pro řízení sekce právní MO Aleny Netolické

Setkání se zúčastnili nejen váleční veteráni, ale také jejich rodinní příslušníci i studenti středních škol z Moravské Třebové a Prahy. Nechyběli ani novodobí veteráni z balkánských operací.

„Vojáci od Sokolova a Jasla příkladně obstáli ve svém bojovém nasazení. Stali se trumfem československé exilové vlády v Londýně ve složité hře o pověst a prestiž našich vojáků jako důvěryhodné a připravené ozbrojené síly. Sokolovo i Jaslo patří k největším akcím československých jednotek za druhé světové války vůbec,“ řekla náměstkyně Alena Netolická a popřála jménem ministryně obrany Karly Šlechtové všem veteránům do dalších let mnoho zdraví, štěstí a pohody.

Náčelník GŠ AČR armádní generál Josef Bečvář ve svém projevu upozornil na hrdinství bojujících československých vojáků a zdůraznil, že se současná česká armáda vědomě hlásí k odkazu svých předchůdců, na jejichž činy navazuje při každodenním plnění úkolů nejen v zahraničních misích. „Nikdy nezapomeneme na ty, kteří pro vlast přinesli oběť nejvyšší. Čest jejich památce!, “ uvedl armádní generál Josef Bečvář.


 • Pod ukrajinským Sokolovem bojovalo na tisíc vojáků 1. československého samostatného praporu. Právě tady se odehrála jejich první bitva s Wehrmachtem a tankovými jednotkami elitních divizí Waffen-SS „Adolf Hitler“ a „Totenkopf“.
 • Zejména kolem věže sokolovského kostela se 8. března 1943 rozhořel zuřivý boj, ve kterém padl i legendární velitel nadporučík Otakar Jaroš, in memoriam povýšený na kapitána a vyznamenaný nejvyššími sovětskými řády.
 • Českoslovenští dělostřelci bojovali pod vlajkami Spojenců nejprve u Tobrúku a Dunkerque, jejich nejvýznamnější vystoupení se však odehrálo na východní frontě u polského města Jasla.
 • Při jeho osvobození se vyznamenaly zejména 2., 4. a 5. dělostřelecký pluk, které po této bitvě získaly čestný název „Jaselský“.

Hodnoťte a doporučte:


Fotogalerie
 • Podobná shromáždění, jako to věnované hrdinům od Sokolova a Jasla, jsou příležitostí k setkávání dávných kamarádů ve zbrani Podobná shromáždění, jako to věnované hrdinům od Sokolova a Jasla, jsou příležitostí k setkávání dávných kamarádů ve zbrani Podobná shromáždění, jako to…
 • Účastníci slavnostního shromáždění k 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova v hlavním sále MO ČR Účastníci slavnostního shromáždění k 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova v hlavním sále MO ČR Účastníci slavnostního…
 • Čestné předsednictvo slavnostního shromáždění v hlavním sále Ministerstva obrany ČR Čestné předsednictvo slavnostního shromáždění v hlavním sále Ministerstva obrany ČR Čestné předsednictvo…
 • Projev náměstkyně pro řízení sekce právní MO Aleny Netolické Projev náměstkyně pro řízení sekce právní MO Aleny Netolické Projev náměstkyně pro řízení…
 • Účastníci slavnostního shromáždění, které bylo věnované 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova Účastníci slavnostního shromáždění, které bylo věnované 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova Účastníci slavnostního…
 • Hlavní sál Ministerstva obrany ČR byl zcela zaplněn pozvanými hosty Hlavní sál Ministerstva obrany ČR byl zcela zaplněn pozvanými hosty Hlavní sál Ministerstva obrany…
 • Mezi účastníky byli také studenti vojenské střední školy z Moravské Třebové Mezi účastníky byli také studenti vojenské střední školy z Moravské Třebové Mezi účastníky byli také…
 • Armádní generál Josef Bečvář v projevu upozornil na odkaz bojovníků od Sokolova a Jasla, ke kterému se hlásí dnešní vojáci AČR Armádní generál Josef Bečvář v projevu upozornil na odkaz bojovníků od Sokolova a Jasla, ke kterému se hlásí dnešní vojáci AČR Armádní generál Josef Bečvář…
 • Archivář Roman Štér připomněl, že dnes žijí pouze čtyři přímí účastníci bojů u Sokolova a vzpomněl na osudy několika hrdinů Archivář Roman Štér připomněl, že dnes žijí pouze čtyři přímí účastníci bojů u Sokolova a vzpomněl na osudy několika hrdinů Archivář Roman Štér…
 • O autentické vzpomínky na boj u polského Jasla se s účastníky setkání podělil brigádní generál v.v. Miloslav Masopust O autentické vzpomínky na boj u polského Jasla se s účastníky setkání podělil brigádní generál v.v. Miloslav Masopust O autentické vzpomínky na boj u…
 • Závěrečné slovo patřilo místopředsedovi ČsOL brigádnímu generálovi v.v. Václavu Kuchyňkovi, který všem poděkoval za hojnou účast Závěrečné slovo patřilo místopředsedovi ČsOL brigádnímu generálovi v.v. Václavu Kuchyňkovi, který všem poděkoval za hojnou účast Závěrečné slovo patřilo…

Autor: Miroslav Šindelář