K odkazu hrdinů od Jasla a Sokolova se současní vojáci stále hlásí, a to nejen v misích

Autor: Miroslav Šindelář

V pátek 2. března se při příležitosti 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova uskutečnilo setkání vedoucích představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností. To spolu s Ministerstvem obrany připravila Československá obec legionářská. Ministerstvo obrany reprezentovala náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická, Armádu České republiky zastupoval náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Je závazkem i ctí hlásit se k odkazu hrdinů od Jasla a Sokolova

Setkání se zúčastnili nejen váleční veteráni, ale také jejich rodinní příslušníci i studenti středních škol z Moravské Třebové a Prahy. Nechyběli ani novodobí veteráni z balkánských operací.

„Vojáci od Sokolova a Jasla příkladně obstáli ve svém bojovém nasazení. Stali se trumfem československé exilové vlády v Londýně ve složité hře o pověst a prestiž našich vojáků jako důvěryhodné a připravené ozbrojené síly. Sokolovo i Jaslo patří k největším akcím československých jednotek za druhé světové války vůbec,“ řekla náměstkyně Alena Netolická a popřála jménem ministryně obrany Karly Šlechtové všem veteránům do dalších let mnoho zdraví, štěstí a pohody.

Náčelník GŠ AČR armádní generál Josef Bečvář ve svém projevu upozornil na hrdinství bojujících československých vojáků a zdůraznil, že se současná česká armáda vědomě hlásí k odkazu svých předchůdců, na jejichž činy navazuje při každodenním plnění úkolů nejen v zahraničních misích. „Nikdy nezapomeneme na ty, kteří pro vlast přinesli oběť nejvyšší. Čest jejich památce!, “ uvedl armádní generál Josef Bečvář.


  • Pod ukrajinským Sokolovem bojovalo na tisíc vojáků 1. československého samostatného praporu. Právě tady se odehrála jejich první bitva s Wehrmachtem a tankovými jednotkami elitních divizí Waffen-SS „Adolf Hitler“ a „Totenkopf“.
  • Zejména kolem věže sokolovského kostela se 8. března 1943 rozhořel zuřivý boj, ve kterém padl i legendární velitel nadporučík Otakar Jaroš, in memoriam povýšený na kapitána a vyznamenaný nejvyššími sovětskými řády.
  • Českoslovenští dělostřelci bojovali pod vlajkami Spojenců nejprve u Tobrúku a Dunkerque, jejich nejvýznamnější vystoupení se však odehrálo na východní frontě u polského města Jasla.
  • Při jeho osvobození se vyznamenaly zejména 2., 4. a 5. dělostřelecký pluk, které po této bitvě získaly čestný název „Jaselský“.