Jste výkladní skříní armády a spoléháme na vás, řekla ministryně Šlechtová vojákům

Autor: Lucie Růžková

Ministryně obrany Karla Šlechtová se v pátek 11. května zúčastnila slavnostního nástupu příslušníků Posádkového velitelství Praha u příležitosti oslav Dne vítězství. Při této příležitosti předala sedm pamětních odznaků za vynaložené úsilí a rozvoj spolupráce s posádkovým velitelstvím. Armádu reprezentoval první zástupce Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun a velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Milan Virt.

Návštěva ministryně obrany v kasárnách Posádkového velitelství Praha

Slavnostní okamžik, kterým si Posádkové velitelství Praha připomínalo i čtrnáct let od vzniku, zhlédli i četní hosté, například místostarostka Prahy 6 Eva Smutná, velitel Hradní stráže plukovník Jiří Kývala, ředitel KVV Středočeského kraje plukovník gšt. Roman Tkačík další.

„Jste výkladní skříní Armády České republiky a Generální štáb AČR i Ministerstvo obrany ČR na vás spoléhá. Vy jste ti, koho obyvatelé naší země vidí jako první a já jsem moc ráda, že tady dnes mohu být s vámi,“ sdělila ministryně obrany Karla Šlechtová vojákům.

Posádkové velitelství Praha je v dobrých rukou

Vyzdvihla také jméno patrona posádkového velitelství armádního generála Tomáše Sedláčka. „Mějte na paměti jeho činy i to, co pro českou armádu udělal. Ráda bych poděkovala ale i dalším bývalým velitelům. V současné době je velitelství pražské posádky v dobrý rukou, a to díky plukovníkovi gšt. Milanu Virtovi,“ konstatovala ministryně Šlechtová. Připomněla také, že Ministerstvo obrany ČR počítá s navyšováním vojáků v celé Armádě České republiky.

Během slavnostního nástupu ministryně obrany Karla Šlechtová ocenila sedm osob Pamětním odznakem Posádkového velitelství Praha za vynaložené úsilí, za osobní podíl na rozvoji vztahů, za obětavost při plnění úkolů a významnou spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha. Ocenění mimo vojáků získali také příslušníci Policie ČR, Celní správy ČR a civilní osoby.

Důležitá je týmová práce

K vojákům promluvil i generálporučík Jiří Baloun: „Kouzlo vaší práce je v týmu. Samozřejmě, každý jednotlivec je důležitý, ale sám o sobě není nic. A to platí u bojové jednotky, u družstva, čety, roty i u Čestné stráže,“ řekl generálporučík Baloun.

Po skončení slavnostního nástupu zazněla státní hymna a vojáci 2. roty praporu Čestné stráže AČR předvedli exhibici. Na závěr se uskutečnil pietní akt u pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka.

Dnešní Posádkové velitelství Praha vzniklo před čtrnácti lety, konkrétně 1. dubna 2004, jako nástupce 6. zabezpečovací základny. Po ní převzalo nejen areál kasáren v Čínské ulici, ale také čestný název „Pražského povstání“, bojový prapor a znak.

Velitelství zabezpečuje řadu úkolů

Záběr jeho činností je bohatý – od zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města až po zajištění protokolárních aktivit prezidenta, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu, Úřadu vlády a Ministerstva obrany.

Pro občanskou veřejnost jsou nejviditelnějšími prvky Posádkového velitelství Praha prapor Čestné stráže Armády České republiky, Ústřední hudba Armády České republiky a Vojenská hudba Olomouc.


Seznam oceněných
  • pplk. v záloze Josef Vrlík, bývalý velitel 6. zabezpečovací základny
  • Miroslav Laholík, bývalý zaměstnanec Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
  • plk. v. v. František Halás, bývalý ředitel Celního úřadu pro Královehradecký kraj
  • plk. Leoš Bouda, ředitel Celního úřadu pro Královehradecký kraj
  • npor. Roman Krcho, člen Čestné jednotky Policejního ředitelství Praha
  • Ing. Roman Havránek, člen organizace Skaut
  • voj. v záloze Jan Měchura, bývalý příslušník Čestné stráže AČR

Návštěva ministryně obrany v kasárnách Posádkového velitelství Praha

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...

Návštěva ministryně obrany v kasárnách Posádkového velitelství Praha

Nahrává se přehrávač videa ...