Jihočeský kraj převzal poslední části bývalých kasáren Planá

Autor: Michal Voska

Dnes se v areálu bývalých kasáren v Plané u Českých Budějovic uskutečnilo oficiální předání objektů poslední a současně největší části kasáren původního vojenského letiště Jihočeskému kraji. Ministerstvo obrany zastoupil ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem Ľuboš Hajduk a nového vlastníka, Jihočeský kraj, pak radní pro oblast veřejných zakázek Antonín Krák z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Předávané objekty kasáren tvoří bývalá ubytovací část, autopark a vodní a energetické zdroje. Jihočeský kraj za nabyté nemovitosti uhradil 143 milionů korun. Bezúplatný převod se nakonec ukázal jako nereálný, neboť vzhledem k rozloze a členitosti areálu není v možnostech kraje nabytý majetek provozovat minimálně 15 let nekomerčně, což by uvedený převod vyžadoval.

Ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem Ľuboš Hajduk při oficiálním předávání uvedl: „Jsem rád, že se podařilo shromáždit potřebnou dokumentaci a po oboustranných, vstřícných jednáních podepsat konečnou smlouvu. Bylo tím zakončeno mnohaleté období postupného předávání nepotřebného majetku bývalého letiště v Plané, včetně celého areálu kasáren.“

Radní pro oblast veřejných zakázek z Krajského úřadu Jihočeského kraje Antonín Krák si zejména pochvaloval získanou územní celistvost i s ohledem na možné využití vlečky pro lepší dopravní obslužnost. „Bývalá kasárna jsme se rozhodli odkoupit hlavně proto, abychom zachovali celistvost areálu, který je v našem vlastnictví. Díky tomu budeme mít kontrolu nad využitím letiště a můžeme bez omezení plánovat jeho další rozvoj,” uvedl radní.

S převodem letiště na kraj se začalo už před 11 lety

Ústřední část letiště, včetně vlečky předalo ministerstvo Jihočeskému kraji již v letech 2007 až 2010. V následujících letech pak na základě zájmu a potřeb došlo k převodu menších částí nebo samostatných objektů, a to nejen zmíněnému kraji, ale i Policii ČR, Českému červenému kříži, Vězeňské službě či Generálnímu ředitelství cel.

Historie letiště a přidružených budov sahá již do roku 1935, kdy byla zahájena výstavba a předání k provozu se uskutečnilo za dva roky poté, tedy konkrétně 13. prosince 1937. Éra vojenského letectví na jihu Čech definitivně skončila 31. prosince 2005, kdy byla definitivně zrušena opravárenská základna 2.letky Vojenského technického ústavu letectva a PVO. Poté již následovala nová etapa v podobě civilního provozu.