Jedinou jistotou účastníků třetího odboje bylo tehdy vzít na sebe riziko

Autor: Lucie Růžková

Ministr obrany Martin Stropnický dnes v salonku Praha v areálu Na Valech předal osvědčení, pamětní dekrety a odznaky dalším 14 účastníkům odboje a odporu proti komunismu, z toho 2 lidem in memoriam.

Slavnostního aktu se dále zúčastnila například náměstkyně ministra obrany Alena Netolická, zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor Armády ČR generálmajor Jaroslav Kocián, dále ředitel odboru pro válečné veterány plukovník Eduard Stehlík a nechyběl ani ministr kultury Daniel Herman či pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Do salonku Praha dále přišla ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková, ředitel kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Pelíšek a další.

„Vy, kteří dnes přebíráte svá osvědčení za aktivní odbojovou činnost, jste kdysi odmítli kompromis se špatností. O komunistickém režimu jste neměli žádné iluze. Riziko bylo vaší jedinou jistotou. Přesto, nebo právě proto, jste nemohli jednat jinak. S pokorou a úctou se skláním před věčnou památkou těch, kteří již nejsou mezi námi a jejich osvědčení in memoriam bude předáno do rukou jejich nejbližších,“ řekl ministr obrany Martin Stropnický před slavnostním udělením osvědčení za aktivní odbojovou činnost.

Demokracie není darem bez dárce

Dodal, že demokracie, v níž vyrůstá svobodná současnost, není darem bez dárce. Je odkazem těch, pro něž byla vždy smyslem jejich života. „Minulost totiž není ani zdaleka uzavřenou kapitolou. Stále je v ní skryto mnoho zla, hořkosti a nespravedlnosti, která musí být napravena. Proud času je sice rychlý, ale nic důležitého nesmyl a nic významného neodnesl. Vše podstatné zůstává,“ konstatoval Martin Stropnický.

Mezi oceněnými byli například Čestmír Huňát, zakladatel sdružení Unijazz, za soustavnou obhajobu základních lidských práv, zejména práva na svobodu slova a projevu a práva se svobodně sdružovat, František Stárek za protikomunistickou činnost v zahraničí spočívající zejména v podílu na tvorbě, rozmnožování a rozšiřování protirežimně zaměřených samizdatových tiskovin, především časopisu „Vokno“, Oliver Malina za podíl na rozšiřování samizdatových tiskovin „Vokno“ a „Lidové noviny“, nebo Kamila Bendová za působení především v rámci Charty 77, v podpoře nespravedlivě stíhaných osob a ve vyvíjení dalších aktivit směřovaných k obnovení svobody a demokracie v Československu.

Ministerstvo obrany eviduje 4833 žádostí o přiznání účasti ve třetím odboji. Osvědčení vydalo 1405 lidem a zamítlo 2431 žádostí. Bylo vyplaceno 82 milionů korun přímým účastníkům a 6,55 milionu korun pozůstalým.

Seznam všech účastníků třetího odboje vede ministerstvo obrany na internetové stránce odboru pro válečné veterány.


Předání osvědčení účastníkům třetího odboje ministrem obrany

Autor: Jan Kouba

Nahrává se přehrávač videa ...