Jak je to s útočnými puškami BREN

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Redaktor Lidových novin Ondřej Stratilík dnes na stránkách tohoto deníku přichází s tvrzením, že „armádu pušky stály skoro dvakrát víc než v obchodě“. Ve stejnojmenném článku rozvíjí tuto svou teorii, která má ale k realitě hodně daleko.

„Modus operandi“ pana redaktora je často stejný. Na sociálních sítích či různých military webech nasbírá různé informace, ze kterých vytvoří „neprůstřelnou verzi“ pro svůj článek. Oficiální stanovisko Ministerstva obrany (MO) je zpravidla osekáno na naprosté minimum. Článek o útočných puškách je toho výmluvným dokladem. Zatímco „ostřílenému výsadkáři“ P.L. z Chrudimi se dostává velkého prostoru, z dvoustránkové podrobné odpovědi MO je ocitována jedna z kontextu vytržená věta, že „vyšší cenu MO obhajuje bohatým příslušenstvím – záznamníkem o provozu zbraně či obalem na pouzdro útočného nože“. Toto tvrzení není jen zkreslující, ale v tomto případě i ironizující.

Přezbrojení Armády ČR ručními zbraněmi je komplexní proces, který nelze jednoduše srovnávat s pořízením „civilní“ verze útočné pušky jednotlivcem. Cenový rozdíl mezi vojenskou a civilní verzí je dán neporovnatelným konstrukčním řešením, vybavením, službami a zárukou. Hlavní rozdíly lze shrnout do tří oblastí, technicko-konstrukční, rozsahu příslušenství dodávané ke zbrani, rozsahu služeb a záruky. Přehled těchto rozdílů, tak jak je obdržel redaktor Stratilík, obsahuje příloha. Není to tedy zdaleka jen o záznamníku či pouzdru na útočný nůž, jak se pan redaktor „kreativně“ pokusil interpretovat stanovisko MO.

Útočné pušky BREN byly pro Armádu ČR správnou volbou a při používání se, jak doma, tak v náročných podmínkách zahraničních misí, osvědčily. Vzešly z otevřeného výběrového řízení, kde byla nabídka České zbrojovky vyhodnocena jako nejlepší. Kdyby nebyly vybaveny potřebným příslušenstvím a jejich zavedení do výzbroje nemělo adekvátní podporu ze strany výrobce, byl by redaktor Ondřej Stratilík nepochybně jeden z prvních, který by na to kriticky poukázal.