Jak je to s pozemky na chebském letišti

Autor: Jan Pejšek, tisková a informační služba MO

Západočeské mutace některých deníků (Právo, Mladá fronta Dnes) a ČTK informovaly v úterý 12. května 2009 o kritice vedení města Cheb na adresu resortu obrany kvůli neudělení souhlasu s využíváním armádních pozemků na tamním letišti.

Bohužel se žádný z redaktorů nezeptal na názor Ministerstva obrany. Pokud by se tak stalo, dozvěděl by se, že k zamítavému stanovisku existovaly logické důvody.

Ministerstvo obrany jednalo s městem o prodeji letiště Cheb již v letech 2002 a 2003. Město však kupní smlouvu neuzavřelo a na základě notářského zápisu ze dne 4. února 2005 provedlo v katastru jednostranně změnu vlastnictví ve svůj prospěch. Od té doby probíhalo soudní řízení až do letošního roku, kdy bylo pravomocným rozsudkem Okresního soudu Cheb určeno vlastnické právo ČR Ministerstvu obrany. Z toho vyplývá, že na základě účelového jednání města Cheb nemohl resort obrany s majetkem sedm let nakládat.

Dne 17. července 2008 obdrželo Ministerstvo obrany od občanského sdružení Aeroklub Karlovy Vary žádost o posouzení projektové dokumentace pro územní řízení na akci "Revitalizace letiště Cheb I. etapa". Projekt zahrnoval vybudování travnaté vzletové a přistávací dráhy na pozemcích města Cheb podél betonové vzletové a přistávací dráhy letiště, jejímž majitelem je Ministerstvo obrany. Součástí projektu bylo i využití betonové dráhy pro kolmé přejezdy letadel na travnatý pás. Vzhledem k tomu, že v loňském roce stále probíhal výše uvedený soudní spor, vydalo Ministerstvo obrany dne 6. srpna 2008 k žádosti zamítavé stanovisko.

Novou žádost obdrželo Ministerstvo obrany dne 19. února 2009 a komise pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem MO ji projednala dne 1. dubna 2009. Vzhledem k předpokladu budoucího prodeje armádního majetku na chebském letišti jí nedoporučila vyhovět. Pokud by byla povolena revitalizace letiště, znamenalo by to, že stávající betonová vzletová a přistávací dráha by byla pro letecký provoz ztíženě využitelná, jelikož by byly přes dráhu ve čtyřech místech zřízeny a provozovány formou věcného břemene a pronájmu 4 přejezdy k nově městem budované vzletové a přistávací dráze. Tímto by byla značně ztížena využitelnost majetku Ministerstva obrany a současně snížena jeho prodejnost.