Italský náčelník generálního štábu jednal s ministryní obrany i českým protějškem

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Na dvoudenní oficiální návštěvu České republiky přijel ve středu 28. února náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Itálie generál Claudio Graziano. Jako první ho přivítal náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář v kolumbáriu Národního památníku v Praze na Vítkově. Poté italského generála přijal předseda vlády Andrej Babiš. Ve středu se setkal i s ministryní obrany ČR Karlou Šlechtovou.

Setkání ministryně obrany a velvyslance Itálie

„S italským náčelníkem generálního štábu generálem Claudiem Grazianem jsme probrali především spolupráci v rámci mezinárodních organizací. I proto, že předsedou Vojenského výboru EU se od letošního listopadu stane právě generál Graziano,“ shrnula návštěvu ministryně Šlechtová.

Druhý den generál Claudio Graziano jednal se svým českým protějškem na Generálním štábu AČR o prohloubení spolupráce obou armád. Hovořili o posílení vojenské spolupráce a projektech k rozvoji obranných schopností zemí EU, zkušenostech vojsk během nasazení v mezinárodních operacích NATO a EU. Věnovali se také bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě.

Migrace ze zemí severní Afriky je stále aktuální prioritou

Nejaktuálnější prioritou pro Itálii zůstává řešení migrace ze zemí severní Afriky. Od roku 2015 aktivně zasahuje proti pašerákům lidí ve Středomoří vojenská mise EUNAVFOR MED, jejímž sídlem je Řím. „Také Armáda České republiky vysílá do této operace proti nelegální migraci vojáky. Jedná se o lékařský personál, který se podílí na plánování zdravotnické podpory příslušníků mise a na analýzách zdravotních rizik,“ shrnul generál Bečvář.

Dalším zapojením České republiky do operací Evropské unie je mise EUTM Mali zaměřená na pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády a mise EUNAVFOR SOMALIA ve Velké Británii, jejímž cílem je potírání aktů pirátství a ozbrojeného přepadení podél somálského pobřeží.

Itálie se podobně jako České republika aktivně zapojuje do boje proti terorismu. Kromě významné operační a logistické podpory vysílá například do Iráku vojenské odborníky, kteří cvičí a připravují příslušníky iráckých bezpečnostních složek. Aktuálně soustřeďuje Itálie svoji pozornost na pomoc Libyi, a to formou mezinárodní stabilizační/asistenční mise.

Jednali nejen o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany

Generálové diskutovali o projektech k rozvoji obranných schopností zemí EU. Stálá strukturovaná spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany PESCO je významným kvalitativním posunem na cestě k Evropské obranné unii. „Pro Českou republiku je zapojení do PESCO příležitostí k posílení svých obranných schopností. Zároveň představuje PESCO způsob posílení evropského pilíře NATO a převzetí větší zodpovědnosti Evropy za svou obranu,“ zhodnotil generál Bečvář.

Dalším tématem jednání bylo Koordinované roční hodnocení pokroku při rozvoji evropských schopností tzv. CARD (Coordinated Annual Review on Defence), které zahrnuje obranné výdaje, synchronizaci plánovacích cyklů a společné výzkumné programy. Dále byl zmíněn Evropský obranný fond EDF (European Defence Fund), který je zaměřen na podporu výzkumných a vývojových projektů s možným využitím k budování vojenských schopností.

Příležitost ke spolupráci obou armád se nabízí v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) během mezinárodních cvičení a operací a v akvizičních projektech. Příslušník Ozbrojených sil Itálie je členem aliančního Centra ochrany proti zbraní hromadného ničení (JCBRN Defence COE) ve Vyškově.

Současný náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Itálie generál Claudio Graziano bude od listopadu 2018 zastávat funkci předsedy Vojenského výboru EU, do které byl zvolen tajným hlasováním na jednání Vojenského výboru EU dne 7. listopadu 2017.