Generál Jaroslav Kocián připomněl hrdinství vojáků, kteří bojovali u Dukly i Dunkerque

Autor: Miroslav Šindelář

Na čtvrtek 5. října připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR slavnostní shromáždění k 74. výročí bojů na Středním východě a 73. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle.

Připomínka hrdinství bojovníků od Dukly, na Středním východě a u Dankerque

Výročí bojů si spolu s účastníky 2. světové války připomněla v kongresovém sále hotelu DAP Praha řada hostů, mezi nimiž byli mimo jiné zástupce náčelníka GŠ AČR - Inspektor AČR generálmajor Jaroslav Kocián, válečný veterán brigádní generál Miloslav Masopust či předseda mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer a další.

Karpatsko-dukelská operace představuje největší bojové nasazení československých vojáků v rámci protihitlerovské koalice za druhé světové války. Operace připravená na pomoc Slovenskému národnímu povstání zahájila přímé osvobozování československého území, na kterém se po boku sovětských, českých a slovenských vojáků podíleli také partyzáni a další vlastenci.

Zasazení 1. československého armádního sboru v SSSR do hlavního útoku představovalo naplnění vysněného cíle všech jeho příslušníků, s nímž odcházeli do zahraničí a také je provázel od Buzuluku přes Sokolovo, Kyjev i další místa bojů. Rozhodnost, odvaha a statečnost, kterou vojáci prokázali, se staly základem úspěchu také v neobyčejně těžkých bojích na Dukle.

Vojenská operace byla zahájena v září 1944 a 6. října 1944 vstoupili první českoslovenští vojáci na území své vlasti.

Výcvik v poušti

„Základ československé jednotky na Středním východě tvořili jak vojáci z bývalého československého legionu v Polsku, tak dobrovolníci a uprchlíci z protektorátu, kteří se přes území mnoha států dostali až sem. Prošli intenzivním výcvikem v poušti a po často svízelných peripetiích na území Palestiny, Sýrie a Libanonu v letech 1940 – 1942 dorazili až do severoafrického Tobrúku. Po skončení tohoto tažení se začlenili do reorganizované československé samostatné brigády ve Velké Británii a po měsících náročných příprav se přesunuli na podzim roku 1944 do Francie k přístavu Dunkerque,“ řekl k bojům na Středním východě generálmajor Jaroslav Kocián.

A právě při zmínce o bojích na Středním východě a u Dunkerque připomněl legendárního velitele armádního generála Karla Klapálka, který stál v čele Československého pěšího praporu 11 Východní. „Bojové nasazení československých jednotek u Dunkerque se  zařadilo k významným mezníkům v historii druhé světové války,“ dodal generálmajor Jaroslav Kocián.

Upozornil také, že odkaz bojovníků od Dukly i ze Středního východu a Dunkerque nesou současní příslušníci Armády České republiky - 7. mechanizovaná brigáda - Dukelská a 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích - Tobrucký.