Do přípravy psovodů Vojenské policie se zapojily i další ozbrojené složky

Autor: kpt. František Hanslík, plk. Jan Šmíd

Již 8. ročník soustředěného kondičního výcviku psovodů a služebních psů uspořádala Vojenská policie ve dnech 18. – 22. září v Náměšti nad Oslavou a jejím okolí. Výcviku se letos zúčastnilo celkem 63 psovodů a 72 psů ze všech ozbrojených sborů České republiky a Slovenska.

Kondiční a zdokonalovací příprava psovodů Vojenské policie

Výcvik byl tradičně rozdělen do dvou kategorií: výcvik speciálních psů na vyhledávání drog, výbušnin a zbraní a výcvik všestranných psů.

Výcvik speciálních psů na vyhledávání drog, výbušnin a zbraní probíhal ve vojenských, ale i v civilních objektech. Psovodi se psy prohledávali vnitřní i venkovní prostory, vozidla a zavazadla, kde byly ukryty vzorky všech dostupných drog a výbušnin ze vzorkovnic Vojenské policie, Policie ČR a Celní správy ČR. Služební psi tak měli možnost vyzkoušet si více druhů vzorků z různých vzorkovnic a zároveň mohli nacvičovat vyhledávání většího množství těchto látek, než mají možnost v průběhu běžného výcviku.

Výcvik všestranných psů se zaměřil zejména na nácvik zadržení pachatele v nejrůznějších modelových situacích, ve vyhledání a označení pachatele v objektech nebo v terénu, ve výcviku poslušnosti a vypracování stopy. Služební psi museli provést zákrok například z vrtulníku bezprostředně po přistání nebo překonat překážku, tentokrát ve formě bariéry vytvořené z hasičské pěny. O tom, jak kvalitně, razantně a přesně byly zákroky provedeny, referovali přítomní figuranti, kteří svou zpětnou vazbou pomáhali napravovat výcvikové chyby nebo případné drobné nedostatky.

Výměna zkušeností z výcviku a nasazení psů

Podobný výcvik nemá svým rozsahem a účastí psovodů obdobu. Kynologické službě Vojenské policie se i díky spolupráci s 22. základnou vrtulníkového letectva v Sedlci – Vícenicích u Náměště nad Oslavou a Vojenským veterinárním ústavem v Hlučíně každoročně daří zvyšovat úroveň a prestiž této akce, o čemž svědčí stále stoupající zájem o účast nejen ze strany Vojenské policie, ale i Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR, Městské policie hl. m. Prahy, AČR, Hradní stráže a slovenských kolegů (Vojenskej polície, Polície SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže).

„Cílem této akce není jen provádění praktického výcviku služebních psů, ale také vzájemná výměna znalostí a zkušeností z výcviku a používání psů při výkonu služby. A nesmíme zapomenout ani na navazování osobních kontaktů mezi kynology všech složek, které jsou pro naši další vzájemnou spolupráci nezbytné,“ podělil se o své dojmy hlavní organizátor výcviku kapitán František Hanslík z Vojenské policie.