Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Diskuze s výrobci pomůže vybrat nejlepší lehké terénní vozidlo

Diskuze s výrobci pomůže vybrat nejlepší lehké terénní vozidlo

15.5.2017 • Vážný zájem dodat českým ozbrojeným silám nová lehká terénní vozidla projevilo 13 dodavatelů. Pracovníci oddělení marketingové podpory obranných akvizic MO nyní od nich do 7. června očekávají upřesnění informací v rámci probíhajícího průzkumu trhu. Pro tyto účely už ministerstvo obrany uspořádalo dva průmyslové dny.

Průmyslového dne se zúčastnili náměstci ministra obrany Pavel Beran a Tomáš Kuchta, ředitel Sekce podpory generálmajor Jaromír Zůna a další zástupci resortu
Průmyslového dne se zúčastnili náměstci ministra obrany Pavel Beran a Tomáš Kuchta, ředitel Sekce podpory generálmajor Jaromír Zůna a další zástupci resortu

Důležitým aspektem celé akvizice je zapojení českého průmyslu. Pořízení nových vozidel totiž probíhá v souladu se „Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025“ schválenou v prosinci 2016. Kromě technických požadavků tak při výběru nejvhodnějšího řešení budou rozhodující i faktory bezpečnosti dodávek či míra zapojení obranného průmyslu České republiky.

Nápomoci tomu má i konání tzv. průmyslových dnů. Poprvé se tak stalo letos 28. února v prostorách Vojenské akademie ve Vyškově, kde automobilky představily své modely nejvyšším představitelům resortu obrany. Druhý průmyslový den k plánovanému pořízení nových lehkých terénních vozidel pro české ozbrojené síly uspořádala Sekce vyzbrojování a akvizic MO 28. dubna v pražském Hotelu DAP.

Potenciální dodavatelé získali další informace

Zástupci automobilového průmyslu zde diskutovali se specialisty z řad zástupců Armády ČR, Ministerstva obrany o technických otázkách a podrobnostech chystaného tendru. Účastníci průmyslového dne měli navíc možnost seznámit se se stávajícími armádními modely UAZ a Land Rover, které pro tuto akci AČR speciálně přistavila před Generální štáb AČR.

Druhá část průmyslového dne probíhala v duchu upřesňování informací v rámci probíhajícího průzkumu trhu, za který zodpovídají pracovníci oddělení marketingové podpory obranných akvizic.  Všichni zájemci o vyzbrojovací projekt již byli osloveni formou RFI (Request For Information). Cílem je získat podrobná data o parametrech nabízených vozidel, jejich schopnostech či nákladech na provoz. Odpovědi od výrobců ministerstvo očekává do 7. června.

 „Ze strany obranného průmyslu i vojáků vnímám pozitivní ohlasy na naši práci. Velmi oceňují, že se s nimi bavíme a že chceme dát akvizicím nový řád,“ prohlásil náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Pavel Beran. Podobné akce podle něj přispívají k důležitému vzájemnému porozumění mezi dodavateli a budoucím uživatelem, tedy armádou.

Nový přístup k vyzbrojování

„Chceme být vůči všem zájemcům o vyzbrojovací projekty maximálně otevření a se všemi jednat na rovinu. Jen tak lze odstranit pochyby o transparentnosti zbrojních zakázek a vymanit se tak ze stínů minulosti,“ dodává náměstek Beran.

Informace z průmyslových dnů a data poskytnutá výrobci poslouží ke zpracování souhrnného materiálu o možnostech modernizace vozového parku AČR. Materiál následně poslouží managementu resortu jako výchozí podklad pro další plánování a rozhodování v modernizačním programu.

Nová vozidla poptává resort obrany v několika variantách – kombi s pevnou střechou, variantou s nákladovým prostorem krytým plachtou umožňující přepravu osob a materiálu, skříňová nástavba umožňující zástavbu různého speciálního vybavení a varianta se zvýšenou balistickou ochranou.

Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.67, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Pavel Beran Náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Pavel Beran Náměstek ministra obrany pro…
  • Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany Tomáš Kuchta Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany Tomáš Kuchta Náměstek pro řízení sekce…
  • Průmyslové dny organizuje Sekce vyzbrojování a akvizic MO Průmyslové dny organizuje Sekce vyzbrojování a akvizic MO Průmyslové dny organizuje Sekce…

Autor: Lubomír Pauch, SVA MO a redakce