Den otevřených dveří na Univerzitě obrany byl ve znamení ukázek i návštěvy pracovišť

Autor: dr. Vladimír Šidla, CSc.

Ukázky taktického výcviku, prezentace jediné vojenské vysoké školy v České republice i návštěva výzkumných pracovišť. Tak ve čtvrtek 11. ledna vypadal den otevřených dveří na Univerzitě obrany v Brně. Do areálu Kasáren Šumavská se přišly podívat desítky uchazečů o studium.

Ukázky, prezentace, návštěva výzkumných pracovišť – Den otevřených dveří na Univerzitě obrany

Ústředním bodem, který tradičně přitahuje velkou pozornost návštěvníků, byly ukázky taktického výcviku a bojového systému MUSADO. Tyto specifické součásti přípravy studentů jsou nezbytným, avšak jen malým dílem studia budoucích důstojníků. Jeho podstatnou část tvoří teoretická příprava, jíž slouží i řada moderně vybavených učeben a laboratoří. Některé z nich byly během Dne otevřených dveří zpřístupněny.

Zájem o studium na Univerzitě obrany měl i bučovický gymnazista Jakub Tauwing, který chce v armádě uplatnit vlastenecký vztah ke své zemi. Aby získal informace o studiu v oboru vševojskový velitel, navštívil prezentaci Fakulty vojenského leadershipu.

Mezi vojenskou vysokou školou a policejní akademií se rozhodovala Tereza Buršíková z Prahy, která uvažuje o civilním studiu oboru Technologie pro ochranu majetku a osob na Fakultě vojenských technologií.

Podali si přihlášku ke studiu

Řada návštěvníků využila také příležitost a podala přihlášku ke studiu a současně s pracovníky rekrutačních středisek zahájila úkony nutné k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Spolu s dalšími zájemci o studium budou mít možnost přihlásit se do přípravných kurzů, které jsou zaměřeny na předměty, jež jsou součástí přijímací zkoušky.

Přípravné kurzy umožní vytvořit si konkrétní představu o náplni přijímacích zkoušek a ověřit si úroveň požadovaných znalostí. Nejbližší přípravný kurz se koná již 20. a 21. ledna v posluchárnách Univerzity obrany, další pak budou probíhat v Praze, Hradci Králové a Olomouci.

Hradecká Fakulta vojenského zdravotnictví pořádá pro zájemce o studijní obory Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství, Vojenská farmacie a Zdravotnický záchranář Den otevřených dveří v sobotu 13. ledna. Přednášky, během nichž představitelé vedení fakulty podají informace o fakultě samotné, otevíraných studijních programech a oborech a o průběhu přijímacích zkoušek, začínají v 9.00 a 13.00 hodin v budově Nového areálu FVZ UO v Třebešské ulici v Hradci Králové. Poslední den otevřených dveří na brněnských fakultách Univerzity obrany se pak koná 8. února.