Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany lákal na prohlídku reprezentačních prostor i kanceláře ministra

Autor: Lucie Růžková

Přes tři stovky návštěvníků se v pátek 28. září podruhé v novodobé historii České republiky podívalo do areálu Ministerstva obrany ČR Na Valech. Letošní den otevřených dveří byl součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. Z bezpečnostních důvodů byl vstup umožněn pouze předem registrovaným občanům České republiky, dále zaměstnancům MO a válečným veteránům, kteří předložili průkaz veterána.

První zájemci stáli před bezpečnostním rámem už v 9 hodin ráno. Po nezbytné kontrole si mohli prohlédnout, jak to ve vojenskou policií hlídaném areálu Na Valech vypadá. Nejlákavější byla samozřejmě prohlídka reprezentačních prostor a kanceláře ministra obrany. Historickou budovou, která dříve sloužila jako kadetní škola či vysoká válečná škola, návštěvníky provedli historici z Vojenského historického ústavu Praha.

Autogramiáda sportovců ASC Dukla

Oproti minulému roku se zejména fanoušci sportu mohli těšit do Zrcadlového salonku. Během týdne ho ministr obrany využívá k setkávání se zahraničními delegacemi. Ovšem dnes včele velkého stolu seděli čtyři sportovci ASC Dukla a zájemcům rozdávali fotografie se svým podpisem. Návštěvníci se tak setkali s atletkou Nikolou Ogrodníkovou, která je držitelkou stříbrné medaile z mistrovství Evropy 2018 v hodu oštěpem, s moderním pětibojařem nadporučíkem Davidem Svobodou, který se v roce 2012 stal olympijským vítězem v Londýně, dále s praporčicí Natálií Dianovou, moderní pětibojařkou a zlatou medailistkou z mistrovství světa 2015 a mistrovství Evropy 2016, a čtveřici doplnil nadrotmistr Petr Frydrych, atlet a držitel bronzové medaile z mistrovství světa 2017.

Lidé nahlédli také do Salonku Praha, který je určený k pracovním obědům či předávání ocenění, dále do Vojenského salonku, kde ministr obrany vede bilaterální jednání se zahraničními ministry obrany, a také do Vlajkového salonku, v němž se konají pravidelné porady s náměstky. Vrcholem pak byla pracovna ministra obrany Lubomíra Metnara.

Doprovodný program

V areálu Ministerstva obrany byl během Dne otevřených dveří připravený doprovodný program. Kromě panelové výstavy fotografií z vojenských zahraničních misí „Ten druhý život“ nechyběl ani projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS) s výstavou a soutěžemi s odměnami. Návštěvníci se zastavovali také u současné limuzíny ministra obrany, vojenské techniky, kterou reprezentovala vozidla Kajman, Iveco, Dingo a ruční zbraně. Nechyběla Vojenská policie, Hradní stráž, stánek rekrutačního střediska či Univerzity obrany, která zájemce lákala na matematické a logické hry, geografický kvíz či znalost chemických prvků.

  • Současná budova Ministerstva obrany vznikla v letech 1895 až 1900 v prostoru Mariánských hradeb původně jako kadetní škola. Budovy vystavěla karlínská stavební firma Václav Nekvasil podle projektu architektů Františka Eckerta a Josefa Bertla.
  • Po roce 1918 zde sídlilo několik institucí, například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Nejvyšší správní soud.
  • Po druhé světové válce zde sídlila opět Vysoká vojenská škola, po roce 1948 byla přejmenovaná na Vysoké vojenské učiliště Praha následně v roce 1951 transformované na Vojenskou akademii. Ta zde sídlila až do roku 1969, kdy byly budovy Na Valech vyčleněny pro ústřední orgán vojenské správy – Ministerstvo národní obrany. To zde se změnou názvu sídlí dodnes.