Crystal Eagle 2013 (CE13)

Autor: Příslušníci VP nasazení na cvičení Crystal Eagle

Crystal Eagle 2013 (CE13) je největší cvičení Mnohonárodního sboru Severovýchod (MNC NE) v roce 2013, nabízí komplexní školení jednotek zúčastněných států, partnerských zemí i zemí mimo NATO, jako je Rakousko. Je založeno na krizovém scénáři operační reakce s vysokou bojovou intenzitou a vybranými prvky protipovstalecké činnosti.

CE13 je typ cvičení, které je poprvé v historii založeno na scénáři odrážející reálné afghánské podmínky podporující proces přípravy jednotek International Security Assistance Force (ISAF) na nasazení. Na tomto vysoce technicky sofistikovaném cvičení se podílí i štáb Mnohonárodního praporu Vojenské policie – NATO MNMPBAT (NATO Multinational Military Police Battalion) pod velením podplukovníka Romana Gotffrieda.

Pouhý rok po velkém cvičení Crystal Eagle 12 (CE12) pořádaném v Dánsku s přibližně 1200 účastníky se štáb a vybavení MNC NE přesunulo do simulačního výcvikového centra německé armády ve Wildfleckenu. Přibližně 1400 účastníků z 21 zemí, které představují více než 30 jednotek, velitelství a organizací, společně cvičí jako součást mise ISAF v napodobených afghánských podmínkách.

Crystal Eagle 2013 (CE13)

Velitelsko štábní cvičení je prováděno pomoci velice složité výpočetní techniky. Veškeré kroky cvičících jednotek se projevují na obrazovkách počítačů a jsou pod nepřetržitým dohledem. MNC NE společně s podpůrnými jednotkami hrají roli velení ISAF Joint Command (IJC). Trvalo rok připravit toto cvičení, úzká spolupráce s Tréninkovým centrem Společných sil v Bydhošti, umožnila přenos reálných dat z Afghánistánu do velícího a kontrolního informačního systému ve Wildfleckenu.

V úterý se na Crystal Eagle uskutečnil VIP den. Cvičící, jakož i všechny ostatní, kteří se na úspěšném splnění všech rozehraných úkolů podílejí přijel mimo jiných navštívit i náčelník Vojenské policie plukovník Milan Schulc a velitel velitelství Vojenské policie Olomouc plukovník gšt. Miroslav Murček. „Mnohonárodní prapor předpokládá přičlenění k MNC SE letos v létě, ale podle dostupných informací již plní zadané úkoly na profesionální úrovni, jako jeho organická součást,“ poznamenal na konci VIP dne plukovník Schulc. Nezbývá, než popřát všem jeho příslušníkům hodně úspěchů.


NATO MNMPBAT, který je tvořen jednotkami Vojenské policie ze Česka, Chorvatska, Polska a Slovenska, je na cvičení fyzicky zastoupen 30 vojenskými policisty. Velení, operační středisko i veškeré skupiny štábu MNMPBn jsou v nepřetržitém spojení s velitelstvím ISAF a aktivně se podílejí na plnění zadaných úkolů. Veškerá komunikace probíhá v anglickém jazyce s velkým důrazem na bezpečnostní opatření.


Kódové označení tohoto cvičení:

  • Crystal Eagle 13 (CE13)

Časový rámec:

15. – 26. dubna 2013 (hlavní fáze cvičení: 19. - 25. dubna 2013)

Lokace:

  • Wildflecken, Německo

Pořadatel:

  • Mnohonárodní sbor Severovýchod (Mulltinational Corps, South East)

Zastoupené země:

  • 21 zemí: Rakousko, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké.

Celkovy počet účastníků:

  • přibližně 1400