Čeští a slovenští vojenští policisté trénovali jízdy na motocyklech v Bechyni na letišti

Autor: por. Ing. Nikola Hájková

Čeští a slovenští vojenští policisté dobře vědí, že kromě jiných dovedností musí dobře zvládat také techniku jízdy v automobilech a na motocyklech. Domluvili se proto na společném cvičení na základě bilaterální smlouvy, kterou hlavní představitelé již dříve uzavřeli, a celý minulý týden se zdokonalovali na vojenském letišti v Bechyni.

Společný výcvik techniky jízdy slovenských a českých vojenských policistů

Speciální řidičskou přípravu zaměřenou na techniky jízdy při řízení automobilů a motocyklů připravilo oddělení přípravy a výcviku Hlavního velitelství Vojenské policie pod vedením podplukovníka Libora Daňka, instruktoři autoškoly Vojenské policie v Bechyni, Velitelství Vojenské policie Tábor a Velitelství ochranné služby VP (VeOSVP).

Tentokrát čeští vojenští policisté svým zahraničním kolegům předávali zkušenosti zejména na poli motocyklovém. „Vojenská policie na Slovensku nemá jednotku vyčleněnou přímo k plnění služebních úkolů na motocyklech. Policejní funkce slovenských vojenských policistů bývají často až ztrojené. Za spolupráci s kolegy z České republiky jsme velmi vděčni. Jsme si totiž plně vědomi toho, že z výcviku jednotek nelze ubírat, aby neupadla jejich profesionalita,“ řekl během rozhovoru s velitelem VeOSVP kapitán Elo Hubač.

Zvládnutí zadaných úkolů se mnohdy pohybovalo na hranicích schopností a dovedností všech vojenských policistů. Nutná okamžitá reakce na vzniklou dopravní situaci, náročné manévry mezi překážkami, brzdění ve vymezeném koridoru, koordinace bezpečného řízení vozidla a současně přesné ovládání výstražného rozhlasového zařízení – to vše kladlo enormní nároky na vojenské policisty.

Vojáci musí získat jistotu při plnění základních úkolů

„Ke každému vojákovi je nutno přistupovat individuálně. Nejprve musí získat absolutní jistotu při plnění základních úkolů. Až po jejich zvládnutí, když je z daných manévrů ta jistota znát, můžeme přejít ke zvyšování nároků a ke konečnému přechodu do extrémních situací, které se mohou vyskytnout jak během běžného silničního provozu, tak během plnění služebních úkolů,“ zdůraznil nadporučík Robert Habe, který výcvik řídil.

Nejen tento, ale i další společné výcviky vojenských policistů z různých států se v budoucnu pozitivně odrazí při zabezpečení ochrany osob, techniky a materiálu. „Potvrzení toho, jak důležitá je vzájemná spolupráce našich složek, mi dnes při společném neoficiálním vyhodnocení výcviku poskytli slovenští vojenští policisté. Doufají, že naše spolupráce bude pokračovat, aby kvalita výkonu služby na obou stranách nadále rostla. To jsou chvíle, kdy jsem na Vojenskou policii právem hrdý,“ dodal velitel VeOSVP plukovník Jiří Roček.