Českoslovenští letci si připomněli 78. výročí Bitvy o Británii

Autor: Michal Voska

Dnes se v hlavním sále ministerstva obrany konalo slavnostní setkání představitelů Ministerstva obrany ČR a Armády ČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti výročí Bitvy o Británii. Sálem zazněla řada projevů, včetně připomínky legendárních slov Winstona Churchilla.

Za resort obrany se setkání zúčastnil ředitel odboru pro válečné veterány MO plukovník generálního štábu Eduard Stehlík a Generální štáb AČR zastupoval plukovník generálního štábu Petr Lanči, zástupce velitele Vzdušných sil AČR. Pří této příležitosti nechyběli ani přímí účastníci a pamětníci 2. světové války i vojáci, kteří prošli novodobými riskantními operacemi v Perském zálivu a na Balkáně v čele s brigádním generálem v.v. Václavem Kuchynkou.

Setkání, které ve spolupráci s ministerstvem obrany připravila Československá obec legionářská, připomnělo významné historické výročí vzdušné bitvy. Je známo, že pomoc polských a československých letců v Bitvě o Británii významně přispěla vítězství.

Ředitel odboru pro válečné veterány plukovník Eduard Stehlík připomněl ve svém projevu legendární slova tehdejšího premiéra Winstona Churchilla. „Britský premiér Winston Churchill pronesl před Dolní sněmovnou legendární projev, ve kterém vzdal úctu pilotům bojujícím v řadách Královského letectva. Prohlásil tehdy, že ještě nikdy v historii lidských konfliktů nevděčil tak velký počet lidí takové hrstce lidí – pilotům, které Churchill nazval nemnohými. Tím vyzdvihl i zásluhu našich pilotů. Čechoslováci do bitvy vstoupili v nejkritičtější chvíli a 12. července si připomeneme výročí 78. let od vzniku 310. stíhací perutě,“ uvedl plukovník Stehlík.

Závěr patřil zejména vzpomínce na ty, kteří zde již nejsou. Díky odvaze a nasazení československých pilotů bylo nacistické Německo poraženo, k čemuž přispělo celkem 89 Čechoslováků. Do boje se celkem zapojilo 2353 britských pilotů a 574 pilotů z jiných zemí. Nepřežilo 544 letců.


Letecká bitva o Británii

  • Vešla do historie jako jedna z největších bojových akcí 2. světové války. Odehrávala se od května do září roku 1940, kdy se nacistické Německo pokusilo o invazi do Velké Británie a jeho letectvo svedlo pod vedením maršála Hermanna Göringa leteckou bitvu proti početně slabšímu anglickému RAF.
  • Bitva o Británii byla první leteckou bitvou v dějinách válek. Celý její průběh se totiž odehrával pouze ve vzduchu, kde se také rozhodlo o výsledku.
  • Letecká bitva o Velkou Británii začala pro československé letce 26. srpna 1940 prvním ostrým střetem s nepřítelem, jehož se zúčastnila 310. stíhací peruť RAF. Samotná bitva o Británii se odehrála od 1. července do 31. října 1940 a Čechoslováci do ní vstoupili v té nejkritičtější chvíli.
  • Nejúspěšnějším československým stíhačem v bitvě o Británii se stal plukovník in memoriam Josef František. Ten bohužel zahynul 8. října 1940 při návratu z hlídkového letu.
  • Účast československých letců v britském Královském letectvu (RAF) byla významnou kapitolou zapojení našich vojáků do bojů 2. světové války. V RAF postupně vznikaly jedna bombardovací a tři československé stíhací perutě. První z nich, 310. stíhací peruť, vznikla před 78 lety, přesně 12. července 1940.