Česká vojenská policie prohlubovala spolupráci na setkání v Chorvatsku

Autor: plk. Jan Šmíd

Zástupci velení Vojenských policií České republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska, tedy zemí podílejících se na činnosti Mnohonárodního praporu vojenské policie (MNMPBAT), se před pár dny sešli v chorvatské Brijuni, aby vyhodnotili jeho činnost a dohodli se na dalším zintenzivnění spolupráce v nadcházejícím roce.

Pod slovenským předsednictvím zástupci členských zemí mnohonárodního praporu projednali průběh plánovaného cvičení Sharp Lynx 2018, které bude organizovat česká vojenská policie, dále podíl na výstavbě schopností ukrajinské vojenské policie a afilace činnosti Mnohonárodního praporu vojenské policie k Mnohonárodnímu sboru severovýchod (MNC NE) v polském Štětíně.

Nejnovějším výsledkem spolupráce na platformě Mnohonárodního praporu vojenské policie je působení vojenských policistů pod hlavičkou tohoto praporu ve výcvikových misích v Iráku. Konkrétně se jedná o polské kolegy působící v rámci EUROGENDFOR (European Gendarmerie Force) a připravované vyslání českých vojenských policistů do výcvikové mise vojenské policie pod velením NATO na konci září tohoto roku. K českým vojenským policistům by se mohli připojit v průběhu příštího roku i zástupci slovenských kolegů.

„Letos v dubnu jsme si na Slovensku v Liptovském Mikuláši připomněli desáté výročí vzniku Mnohonárodního praporu vojenské policie. Jsem opravdu rád, že výsledky jeho činnosti jsou takto hmatatelné. Spolupráce na této mezinárodní platformě je pro nás důležitá. V průběhu jednání jsme se mimo jiné shodli na tom, že oslovíme i maďarské kolegy, zda se budou chtít na tomto projektu do budoucna podílet, a tak využít již zaběhlý formát zemí V4,“ shrnul chorvatské jednání náčelník české VP brigádní generál Pavel Kříž.