Česká a maďarská vojenská policie si po náročném cvičení domluvila spolupráci

Autor: por. Nikola Hájková

Celoroční odborná příprava Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT) vyvrcholila v Brně závěrečným cvičením CAX Sharp Lynx 2018, které se uskutečnilo od 28. května do 8. června v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Cvičení se zúčastnilo 96 vojenských policistů a podílelo se na něm 18 operátorů 7. mechanizované brigády z Hranic a 14 zaměstnanců CSTT.

Vojenští policisté České republiky, Chorvatska, Polska a Slovenska absolvovali náročné čtrnáctidenní cvičení, při němž používali moderní simulační systémy. Cvičení se účastnili i příslušníci Národní gardy Spojených států amerických, kteří zde plnili úlohu pozorovatelského a poradního týmu. Cílem cvičení bylo procvičit a sjednotit operační postupy při plánování a realizaci zahraničních operací vojenské policie.

Námět cvičení odrážel aktuální bezpečnostní situaci na území Evropy ovlivněnou migrační krizí. Smyšlený členský stát NATO - Alfaland - požádal při řešení složité bezpečnostní situace o asistenci a pomoc Severoatlantickou alianci. Na základě dohody mezi vládou Alfalandu a NATO byla vytvořena dohoda (SOFA) o vyslání koaličního uskupení pro řešení této bezpečnostní krize. Součástí tohoto uskupení je i NATO MNMPBAT.

Vyzkoušeli stabilizační operaci i kooperaci

Mnohonárodní prapor si tak mohl vyzkoušet některé prvky stabilizačních operací a úzkou kooperaci s bezpečnostními složkami státu Alfaland. V řadě případů byl dokonce nucen plně nahradit lokální policii. Nesnadným úkolem pro prapor bylo plánování a příprava dokumentace pro vybudování zadržovacího zařízení, které mělo sloužit pro dočasné umístění osob prchajících ze svých domovů v důsledku konfliktu.

Jedním z důležitých procvičovaných aspektů byla krizová komunikace s médii. V současné době hrají média zásadní roli v utváření názorů na jakoukoli problematiku. V případě bojového konfliktu pak mohou rozhodnout o jeho celkovém vývoji. Negativní postoj obyvatelstva k činnosti prováděné nasazenými koaličními jednotkami lze vyvolat zneužitím informací či nepravdivými zprávami.

Jak obstát během interview s novináři

Jak se s tím vypořádat, jak obstát během interview s novináři – to vše měli za úkol poručice Nikola Hájková, která v praporu zastává funkci informačního důstojníka, a velitel praporu major Radek Ocelka, který byl v návaznosti na vzniklé incidenty velmi často konfrontován novináři. Pomocnou ruku jim v této oblasti podala rotmistryně Bethany Anderson, příslušnice americké Národní gardy Texas, která je specialistkou na vztahy s veřejností.

V pondělí 4. června navštívili cvičení hlavní funkcionáři vojenské policie Maďarska, Slovenska a České republiky. Ředitel vojenské policie Slovenska plukovník Michal Migát a náčelník Vojenské policie České republiky brigádní generál Pavel Kříž viděli, s jakým nasazením jejich podřízení plní stanovené úkoly. Velitel vojenské policie Maďarska brigádní generál Sándor Mergancz se seznámil s historií a funkcí mnohonárodního praporu a dozvěděl se i další podrobnosti simulačního centra. Na závěr cvičení se mezi českou a maďarskou stranou uskutečnilo jednání o formě spolupráce.

Na sklonku letošního roku převezme po České republice předsednictví v řídící radě projektu NATO MNMPBAT Chorvatsko a bude zodpovědné za naplánování a provedení štábního cvičení praporu s částečným vyvedením vojsk na svém území v roce 2019.


  • CSTT je jedinečné výcvikové zařízení AČR s celoarmádní působností. Využívá tři typy simulací na sofistikovaných systémech pro řízení a vyhodnocování cvičení, které jsou v souladu se standardy a požadavky NATO.
  • Pro provedení operace Sharp Lynx 2018 vytvořilo podmínky s využitím systému OTB, který díky svému velkému rozlišení umožňuje simulaci zcela detailního provádění policejních činností.
  • Cvičení CAX (Computer Assisted Excercise) bylo řízeno pomocí systému JEMM (Joint Exercise Management Module).
  • CSTT běžně spolupracuje s jednotlivými prvky Integrovaného záchranného systému. Při přípravě a provádění simulace bylo využito zkušeností z projektů realizovaných pro činnosti Policie České republiky a asymetrické činnosti plněné v operacích na území Afghánistánu.