Češi končí působení v provinčním rekonstrukčním týmu

Autor: OKP MO

Čeští vojáci a civilní experti v těchto dnech dopisují poslední slova kapitoly s názvem Provinční rekonstrukční tým Lógar. K 1. únoru 2013 v Afghánistánu ukončí svoji téměř pětiletou misi.

Český provinční rekonstrukční tým (PRT) započal své působení na základně Shank v provincii Lógar, která se nachází na východě země blízko hlavního města Kábulu, 19. března 2008. Za pět let se tu vystřídalo deset vojenských kontingentů o více než dvou tisících šesti stech vojácích a zhruba 50 civilních expertů. Uskutečnilo se 3 342 patrol a 2 580 operací.

PRT vznikl jako společný projekt ministerstev zahraničních věcí a obrany, a to s hlavním posláním pomáhat při zajištění bezpečnosti prostřednictvím rozvoje a rekonstrukce a také asistence afghánské vládě. PRT je součástí mise ISAF NATO, jejíž přítomnost v Afghánistánu je založena na rezoluci OSN č. 1386 z roku 2001. Tým v současnosti tvoří 9 civilních odborníků z Ministerstva zahraničních věcí České republiky a 292 vojáků Armády ČR.

Zatímco civilní část týmu se zaměřovala na rekonstrukční projekty z oblasti zemědělství, školství, zdravotní péče, infrastruktury, bezpečnosti a podporu místních orgánů v duchu dobré správy (good governance), jedním ze základních úkolů vojenské části – jak již bylo uvedeno – bylo zajistit bezpečnost civilních expertů. Vzhledem k bezpečnostní situaci v provincii bylo nezbytné poskytovat jim, při jejich výjezdech mimo prostor základny, a zásobovacím konvojům udržujícím spojení s Kábulem ozbrojený doprovod, vyčleňovat odřad rychlého zásahu, který je neustále ve vysoké bojové pohotovosti připraven zasáhnout v případě jakýchkoliv násilných incidentů kdekoliv v provincii, a v neposlední řadě též vyhledávat a zneškodňovat nevybuchlou munici a nástražná výbušná zařízení.

K dalším úkolům vojenské části PRT pak patřil výcvik afghánských bezpečnostních sil – konkrétně národní a místní policie. Náplní kurzů bylo především procvičit zásady a postupy používání široké škály zbraní, s nimiž se mohou budoucí afghánští policisté při své službě setkat. Během výcviku se seznámili rovněž s principy služebních zákroků, dopravními předpisy, taktikou malých jednotek, činností na „check pointech“ a podobně. Během svého působení v PRT Lógar vycvičili čeští vojenští policisté celkem 1236 příslušníků Afghánské národní policie a 48 příslušníků Afghánské místní policie.

Neodmyslitelnou součástí vojenského kontingentu byla také skupina PSYOPS/CIMIC, která podporovala činnost kontingentu aktivní spoluprací s civilním obyvatelstvem a realizovala projekty, které byly pro komunity akutně potřebné a na něž neměly dostatek sil nebo prostředků. Takzvané projekty rychlého dopadu měly jiný charakter než projekty rekonstrukční – jako například stavby škol, mostů a vodních nádrží. Z hlediska finančního byly tyto projekty realizovány jak z rozpočtu ČR, tak z darů soukromých organizací, humanitárních organizací a církevních sbírek )například ADRA, Olivova nadace, Řád sv. Lazara). Nemalou měrou přispělo také dětské mírové hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka. Jednotky PSYOPS/CIMIC uskutečnily od roku 2008 celkem 208 projektů rychlého dopadu za víc než 500 tisíc dolarů. Z toho 33 projektů bylo financováno z prostředků MZV, 12 projektů z prostředků MO a 163 projektů z jiných zdrojů. Šlo o projekty na podporu vzdělávání (matematická olympiáda, podpora středního vzdělávání), zdravotnictví (materiální pomoc dětskému oddělení provinční nemocnice, ošetřovna ANA), zemědělství (zemědělský kurz pro ženy), bezpečnosti (stavební úpravy stanoviště bezpečnostních složek NDS, opravy budovy velitelství kandíku) a na podporu médií (nákup audiotechniky).

Po návratu 10. jednotky PRT Lógar do České republiky nastoupí na jejich místo skupina logistiků, kteří budou mít na starosti vyklizení základny a dopravu materiálu zpět do České republiky. Práce 11. jednotky PRT – odřadu odsunu PRT o 100 lidech by měla trvat půl roku. "Úkolem 11. jednotky bude zabezpečit odsun veškerého majetku a techniky.
Část majetku darujeme a část se bude vracet do republiky," uvedl plukovník Jaroslav Trakal, podle nějž na místě zůstane kupříkladu zbývající munice či obytné kontejnery.
V budoucnu bude v Lógaru působit vojenský poradní tým (MAT – Military Adviser Team) v počtu asi 60 osob. Jeho členové budou působit jako poradci praporu (kandaku) afghánské armády, který sídlí na základně Altimur.


Historie PRT (zdroj: Výroční zpráva PRT Lógar 2010—2011)

 • Historie provinčních rekonstrukčních týmů (PRT) začala v roce 2002 založením programu s názvem „Coalition Humanitarian Liaison Cells“. Tyto malé, původně čistě vojenské a pouze americké týmy byly umístěny na předsunutých vojenských základnách spolu s koaličními jednotkami v některých částech Afghánistánu. Pomáhaly koaličním jednotkám se zajištěním základních potřeb obyvatelstva, které se se svými žádostmi obracelo na vojáky, stejně jako na jakékoli jiné zahraniční organizace či OSN. Jejich původní zadání znělo zhruba následovně: zjistit základní nedostatky a potřeby obyvatelstva v místě působení a realizovat menší infrastrukturní rekonstrukční projekty. Tato činnost doplňovala vojenské bezpečnostní a stabilizační operace. Původně malé týmy se velmi rychle zvětšovaly, rozšířily se o civilní vládní zaměstnance a pokrývaly rozsáhlejší území. Na konci roku 2002 byly tyto civilně-vojenské rekonstrukční týmy přejmenovány na provinční rekonstrukční týmy. Po zapojení ostatních států do projektu PRT přestaly být týmy řízeny a financovány pouze ze strany USA. Na začátku roku 2012 působilo v celém Afghánistánu 28 PRT se stejným zadáním, ale různými národními modely řízení. Všechny PRT jsou součástí mezinárodní mise NATO ISAF (International Security Assistance Force Afghanistan).

V jednotlivých kontingentech se vystřídaly tyto jednotky:

 •  102. průzkumný prapor
 •  7. mechanizovaná brigáda (71. mechanizovaný prapor Hranice, 72. mechanizovaný prapor z Přáslavic a 74. lehký motorizovaný prapor z Bučovic)
 •  4. brigáda rychlého nasazení (42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“ z Tábora a 43. výsadkový mechanizovaný prapor z Chrudimi)
 •  13. dělostřelecká brigáda z Jinců
 •  53. brigáda průzkumu a elektronického boje z Opavy

Vystřídaly se tyto kontingenty:

 • 1. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (březen–srpen 2008)
  Velitel kontingentu plukovník Ivo Střecha
  Počet osob 198

 • 2. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (srpen 2008 – únor 2009)
  Velitel kontingentu podplukovník Pavel Lipka
  Počet osob 200

 • 3. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (únor–srpen 2009)
  Velitel kontingentu podplukovník Petr Procházka
  Počet osob 275

 • 4. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (srpen 2009 – únor 2010)
  Velitel kontingentu podplukovník Milan Schulc
  Počet osob 275

 • 5. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (únor–srpen 2010)
  Velitel kontingentu plukovník gšt. Rudolf Honzák
  Počet osob 275

 • 6. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (srpen 2010 – únor 2011)
  Velitel kontingentu podplukovník Ctibor Gazda
  Počet osob 283

 • 7. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (únor–srpen 2011)
  Velitel plukovník gšt. Miroslav Hlaváč
  Počet osob 293

 • 8. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (srpen 2011 – únor 2012)
  Velitel podplukovník Pavel Andráško
  Počet osob 292

 • 9. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (únor–srpen 2012)
  Velitel plukovník gšt. Antonín Genser
  Počet osob 293
  9. PRT Lógar byl jako vůbec první jednotka AČR v zahraniční operaci vyzbrojen novou českou moderní útočnou puškou CZ 805 BREN ráže 5.56 NATO s příslušenstvím

 • 10. PRT Lógar v sestavě sil ISAF (srpen 2012 – únor 2013)
  Velitel plukovník gšt. Josef Kopecký
  Počet osob 293


Češi končí působení v provinčním rekonstrukčním týmu