Bezpečnost nesnáší improvizaci – na zajíce v pytli nedojde

Autor: Tiskové oddělení MO

Bezpečnost vojáků vždy byla a zůstává tou nejvyšší prioritou. Proto ministerstvo obrany věnuje tu nejvyšší pozornost i pořizování moderní a kvalitní výstroje a výzbroje. Neprůstřelné vesty nejsou výjimkou, naopak. Při jejich pořizování ministerstvo obrany nebude spoléhat na náhodu či jakkoli improvizovat. Stejně tak nebude obcházet zákon.

Při přípravě zakázky ministerstvo důsledně vycházelo ze zkušeností vojáků. Ti vesty v tvrdých podmínkách operací již řadu let používají a vědí přesně, která řešení se v praxi osvědčují více a která méně. Náročné zadání, které ministerstvo na základě praktických zkušeností vojáků připravilo, společně s transparentním postupem při vedení zakázky podle zákona jsou tou nejlepší zárukou, že armáda nakoupí pouze kvalitní, odzkoušené a prověřené ochranné vesty.

A to velmi dobře vědí i dodavatelé. Již v prvním kole výběrového řízení zájemci museli prokázat, že splňují kvalifikační předpoklady a jsou schopni požadavkům armády dostát. Ne všem se to podařilo. Proto také do druhého kola postoupilo 11 z celkem 13 subjektů, které se do výběrového řízení přihlásily. Nyní ministerstvo bude hodnotit již konkrétní nabídky od jednotlivých uchazečů.

Avšak ani vítěz druhého kola nebude mít zakázku v celkové hodnotě téměř 170 milionů Kč jistou. Armáda se totiž nespokojí s „papírovým“ splněním všech norem a standardů, byť doložené atesty akreditovaných zkušeben a dalšími dokumenty, ale nabízené vesty podrobí vlastním tvrdým vojskovým zkouškám. Teprve jejich výsledky přitom budou pro zakázku určující. Konečné rozhodnutí tedy nepadne u zeleného stolu, avšak přímo „na bojišti.“

Byť oním bojištěm bude „pouze“ některý z vojenských zkušebních polygonů, podmínky zkoušek snesou ta nejpřísnější měřítka. V jejich průběhu zkušení vojáci například prověří pohyb v bojových situacích, včetně používání zbraní, ale také sladění nové vesty s další nesenou výzbrojí a výstrojí vojáka, pohyb ve vozidlech a další kritéria a vlastnosti. Navíc se zkouškám podrobí celkem 22 sad výrobků od stejného dodavatele. Ty na závěr projdou i nejtvrdšími testy balistické odolnosti proti střepinám a účinkům střelných zbraní, a to až do zničení výrobků.

Pokud budou zkoušky úspěšné, budou resort a dodavatel postupovat podle uzavřené smlouvy a první nové vesty budou do výzbroje zařazeny nejpozději na jaře příštího roku. Pokud by však nabízené vesty v praktických vojskových zkouškách neobstály a zjištěné nedostatky nebude možné odstranit, ministerstvo od smlouvy odstoupí, výrobky nekoupí a vypíše novou soutěž. V každém případě však platí, že armáda tedy vojákům žádné „zajíce v pytli“ nenakoupí.