Armáda bude prodávat odpory, auta, tanky i letadla

Autor: Martin Koller

Tak by se dal shrnout obsah semináře, který 30. ledna uspořádala sekce logistiky MO pod vedením ředitele brigádního generála Vladimíra Halenky pro zájemce o koupi všemožného materiálu, a rovněž k uspokojení dotazů zástupců médií. V praxi se jedná o odprodej nepotřebného majetku zásobovacích středisek v lokalitách Nový Jičín a Ústí nad Orlicí.

Vystoupilo postupně několik resortních odborníků z oboru logistiky, kteří obšírně vysvětlili záměr aktuálního rozsáhlého odprodeje armádního majetku. Jak uvedl generál Halenka, důvodem je dlouhodobé podfinancování resortu obrany, které generuje potřebu dalších rozsáhlých úspor. Vše se navíc děje v situaci, kdy rostou ceny energetických vstupů i služeb. Proto je třeba odprodeje urychlit, neboť náklady na provoz budov a skladů, včetně prázdných, a údržbu uloženého nepotřebného materiálu zbytečně zatěžují armádní rozpočet. Dalším cílem je odprodej veškerého nabídnutého materiálu, nejlépe jednomu solventnímu subjektu.

Součástí výběrového řízení bude i možnost dlouhodobého pronájmu vyprázdněných budov. Armáda upřednostňuje uvedené řešení pro případ, že by v budoucnu došlo k nárazové potřebě rozsáhlejších skladových prostor.

Získané finance jsou určeny především na nákup náhradních dílů pro vozidla různých druhů a typů, která jsou a perspektivně budou v provozu. Armáda sice má základní zásobu uvedeného materiálu, který zajišťuje provoz doma i nasazení v misích, avšak je považováno za účelné nakoupit náhradní díly za zhruba 130 milionů korun. Armádní logistici jsou v situaci, kdy na jedné straně disponují přebytkem nevyužitelného materiálu a skladovacích prostor, a na druhé straně mají nedostatek aktuálně potřebných dílů a skupin. Získané peníze mohou rovněž pomoci při zajištění dílů k běžnému provozu a výcviku, které stojí kolem 100 milionů za rok. Přitom roční náklady na udržování provozu výše uvedených dvou zásobovacích středisek dosahují bez platů zaměstnanců výše 23 milionů korun. Zisk z odprodeje může snížit přednostní zájem jiných resortů státní správy o nabídnutý materiál.

Část objektů v obou lokalitách si armáda ponechá, přičemž správu bude zajišťovat příspěvková organizace AS-PO, která zajišťuje provoz zbývajících armádních bytů, ale především dodává v rámci resortu teplo, energii, vodu a podobně.

Akce by měla být dokončena v listopadu tohoto roku. Zisk je v podstatě těžko odhadnutelný, protože jej může ovlivnit řada faktorů, ekonomickou krizí počínaje a různými obchodními operacemi mezi účastníky výběrového řízení či nabyvateli konče. Pravděpodobně ještě v průběhu tohoto roku budou vyhlášena další, rozsahem menší, avšak z hlediska materiálu rovněž zajímavá výběrová řízení. Další textové informace lze nalézt na přiložených fotografiích.

Oficiální informace budou zveřejněny na adrese: www.onnm.army.cz