Alexandr Vondra: Výsledkem musí být efektivita vynaložených prostředků

Autor: podplukovník Vladimír Šidla

Ve čtvrtek 31. května 2012 se v Brně na Univerzitě obrany uskutečnila 16. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP), které se zúčastnil i ministr obrany Alexandr Vondra.

Pravidelné setkání AOBP, která sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami, tentokrát hostila Univerzita obrany z pozice člena této organizace. Setkání se zúčastnilo na 60 zástupců členských organizací a řada hostů z Parlamentu ČR, několika ministerstev a dalších institucí. O významu, jaký klade resort obrany na spolupráci s AOBP, svědčí, že se zasedání vedle ministra  Alexandra Vondry, zúčastnili také ředitel sekce vyzbrojování plukovník Pavel Bulant, generální sekretář Jan Vylita a první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.

Alexandr Vondra zdůraznil nutnost podpory domácího obranného průmyslu a zmínil se také o rozvoji vědy a výzkumu. V nastávajícím roce bude v oblasti výzkumu investováno 370 miliónu korun, z toho ¼ půjde na institucionální projekty a ¾ budou rozděleny formou účelové podpory. „Výsledkem však musí být efektivita vynaložených prostředků,“ řekl ministr. Právě ke zvýšení efektivnosti celého procesu vznikne národní úřad pro vyzbrojování a bude provedena restrukturalizace státních podniků, jejichž zakladatelem je resort obrany. První část se soustředí na rozvoj vědy a výzkumu, zatímco druhá na vývoj a inovace. Velký význam bude mít další rozvoj spolupráce v rámci zemí Visegrádské čtyřky, zejména v oblasti odstraňování duplicit a harmonizace v rámci akvizičního cyklu.

Prezident AOBP Jiří Hynek uvedl, že „asociace cítí větší vstřícnost ze strany ministerstev, k ochotě k dialogu“, zdůraznil však, že velkým problémem pro domácí obranný průmysl je extrémní nestabilita výdajů na obranu. „České firmy tak mají velmi těžkou situaci při vývoji nových technologií, protože nemají jistotu jejich uplatnění v AČR,“ řekl Hynek. Přestože se většina firem orientuje na export, který činí zhruba 4,5 miliardy Kč ročně a pokud podle Hynka naše armáda český produkt nezavede, významně se tím snižuje šance pro jeho uplatnění v zahraničí. "Současně v podmínkách ekonomické krize a stagnace by měl stát udělat vše pro to, aby podpořil obranný průmysl jako exportní odvětví zaměstnávající špičkové pracovníky a generující výrobky s vysokou přidanou hodnotou,“ dodal Hynek.

Ministr Vondra reagoval na potřebu podpory AOBP při řešení problémů s povolováním exportu zbraní do zemí třetího světa: „Je třeba vést dialog mezi obranným průmyslem, ministerstvy obrany i zahraničí, aby nebyly kladeny nadbytečné překážky exportu českých obranných technologií při rozhodování o vývozních licencích.“ Dále uvedl, že napomůže v řešení problémů, které vznikají domácím exportérům při přepravě českých obranných technologií přes území sousedních států.

V rámci jednání prezentovala další možnosti spolupráce s členy asociace v oblasti výzkumu a vývoje také hostitelská Univerzita obrany. Prorektor pro vědeckou činnost plukovník Martin Macko také nabídl schopnosti univerzity ve vzdělávání odborníků v oblasti obranného průmyslu pro členy AOBP a prezentoval poslední výsledky výzkumu na Univerzitě obrany, o které byl v následné diskusi značný zájem.

Kromě procesních záležitostí byla na zasedání projednána a schválena strategie Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR na období let 2012 až 2020, která vyjadřuje představu asociace o rozvoji samostatného českého obranného a bezpečnostního průmyslu v následujících letech.