Aktuální stav zákonů navržených ministerstvem obrany

Autor: Jan Pejšek, tiskový mluvčí MO

Ministerstvo obrany poslalo do legislativního procesu sedm návrhů zákonů. Jeden z nich - Zákon o Vojenské policii – vstoupil v platnost už v říjnu 2013. Jako reakci na nepřesné informace z médií v posledních dnech uvádíme aktuální stav ostatních zákonů:

  • Novela Zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách

Novela zákona byla stažena z projednávání v Poslanecké sněmovně.

  • Novela Zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech

Novelu zákona v současné době projednávají příslušné výbory Poslanecké sněmovny a na březnové schůzi by měla jít do druhého čtení.

  • Novela Zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

Projednávání novely zákona bylo pozastaveno, poslanci se k ní pravděpodobně vrátí v dubnu.

  • Novela Zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování

Novela byla stažena z projednávání v Poslanecké sněmovně.

  • Návrh Zákona o vojácích v záloze

Návrh zákona byl stažen z projednávání v Poslanecké sněmovně.

  • Návrh Zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů

Projednávání návrhu zákona bude pravděpodobně zařazeno na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Stažené zákony nové vedení ministerstva obrany znovu posoudí. Následně se vrátí zpátky do legislativního procesu.