Aby letadla nepadala

Autor: Věra Černá

Jsou tu zjednodušeně proto, aby letadla nepadla. Přesto, že je letecký personál a piloti nemusejí vždy vítat právě s otevřenou náručí, během dlouhodobé spolupráce pochopili, že jsou pro ně užiteční. Řeč je o Inspekci MO, konkrétně o příslušnících oddělení inspekce vojenského letectví.

„Je nás tu devět lidí v modrém,“ říká vedoucí oddělení plukovník Ivan Skala, jehož tým má na starosti nejen šetření leteckých nehod, ale také preventivní činnost směřující k eliminaci možných leteckých neštěstí či problémů s leteckým provozem souvisejících a také šetření stížností týkajících se letového provozu.

Šetření leteckých nehod

Jako kontrolní orgán není Inspekce MO nikomu nadřízena ani podřízena, ředitel inspekce se zodpovídá přímo ministru obrany. „Máme ale své kolegy na velitelství společných sil, s nimiž spolupracujeme. My sami se zabýváme případy, které mají fatální následky. To znamená smrt, nebo velkou škodu na majetku. Inspektorát bezpečnosti letů velitelství společných sil šetří případy, kterým říkáme předpoklad leteckých nehod a letecké nehody, které nemají již zmíněné následky.“

V případě, že se stane letecká nehoda, je v zájmu šetření nezbytné, aby pracovníci IMO, kteří jsou povinni držet 120minutovou pohotovost, byli na místě co nejdříve. Je důležité, aby se zachovalo co nejvíce důkazů, na základě kterých se pak analyzují příčiny neštěstí a vydávají se určitá doporučení.

„Poslední letecká nehoda, kdy jsme přišli o kolegu, se stala v roce 2003 na L-159 ALCA. Za posledních sedm let jsme neztratili žádnou leteckou techniku a ani nebyly ztráty na životech,“ uvádí plukovník Skala. Dá se tedy říci, že práce devítičlenného týmu vyšetřování leteckých nehod inspekce ministra obrany – tří pilotů, tří leteckých techniků, jedné řídící letového provozu a odborníka na padákovou a záchrannou výsadkovou techniku a experta na radiotechnické vojsko a bezpečnost práce, přináší požadovaný efekt.

Z každé nehody si lze vzít poučení

„V roce 2004 se u nás stala letecká nehoda během mezinárodního cvičení Flying Rhino. Zahynula celá posádka britského vrtulníku i s cestujícími a vrtulník byl zničen následným požárem,“ vzpomíná plukovník Skala a vysvětluje, že piloti se tenkrát rozhodli provést let do hlubokého údolí a narazili do drátů elektrického vedení.

„Šetřili jsme událost společně s britskou komisí a závěr byl jednoznačný. Bohužel se přišlo na to, že to byla chyba pilotů, což je ovšem až ten poslední článek celého řetězu. Většinou je tam řada různých eventualit, které se spojí v jeden fatální okamžik a vyústí v leteckou nehodu.“ Životy britským letcům už nikdo nevrátí, ovšem z každého neštěstí si lze vzít poučení. „Důležité je při každém dalším cvičení na podobná kritická místa piloty upozorňovat,“ vysvětluje Skala a dodává, že v některých případech je na základě jejich zjištění potřeba změnit nařízení a předpisy, které mohou ovlivnit bezpečnost létání.

Prevence a kontroly

Prioritní činností IMO není pouze šetření leteckých nehod, ale hlavně působení v oblasti prevence tak, aby se příčiny leteckých nehod minimalizovaly. „Jeden z našich nedávných úkolů byl spojen s misí Heli Unit. Sledovali jsme vycvičenost pozemního i leteckého personálu, vybavenost pilotů, jejich výstroj a výzbroj,“ popisuje další aktivity plukovník Skala a říká, že cílem je, aby všechny normy byly splněny tak, jak je předepsáno a lidé dostali optimální podmínky pro výcvik i samotnou práci. Neměli by se obávat nedostatečné přípravy pro působení v prostředí, kde budou nasazovat svoje životy. Předmětem kontroly je kvalita výcviku i dodržení počtu hodin.

„V souvislosti s Heli Unit jsme například zjistili, že dvěma pilotům se nedostalo výcviku na trenažéru, kde si mohou vyzkoušet i situace, které je ve vzduchu normálně nepotkají. Také jsme například zjistili, že piloti mají nevhodné kombinézy. Letecká kombinéza musí být šitá ze speciální látky, musí mít speciální vzor. Jeden druh oblečení není vhodný do všech letounů. Je potřeba myslet třeba na to, aby se nezachytávaly kapsy, protože i to by se mohlo stát příčinou letecké nehody. Je nutné dbát na každou maličkost, která člověka běžně nenapadne. Pilot vrtulníku by neměl například mít kombinézu pro piloty nadzvukových letadel, protože má v kabině úplně jiný prostor a plní rozdílné úkoly.“

Součástí preventivní činnosti jsou občasné kontroly na letištích a spolupráce s inspektory bezpečnosti létání, kteří jsou na každé letecké základně. „Dříve se stávalo, že se před námi občas nějaké skutečnosti maskovaly, abychom nepřišli na to, co se udělalo špatně. Dnes už jsou ti kluci tak naučení, že sami přicházejí a upozorňují, co se nepovedlo. Chyby se pak vyhodnocují a všichni vědí, že je to jen ku prospěchu věci.

Školení

Systém bezpečnosti letu má i svůj propracovaný systém vzdělávání, kterým se řídí důstojníci bezpečnosti letu a platí to i pro velitele a jejich podřízené. Vždy jeden den v měsíci je věnován školení bezpečnosti létání. „Do naší činnosti patří také kontroly, zda se tato zaměstnání konají a na jaké úrovni. Takového zaměstnání se můžeme zúčastnit namátkou, neohlášeni a pak zhodnotit, zda proběhlo v odpovídající kvalitě,“ říká plukovník Skala.

Školí se však také sami pracovníci inspekce. Soustřeďují se v Mezinárodním výboru bezpečnosti letů vojenských letectev v Evropě a vyměňují si své zkušenosti. Jak říká plukovník Skala, piloti na celém světě jsou stejní, mají stejné nápady a dělají stejné chyby a získané informace se dají využít i pro prevenci u nás. „A také jednou za čtvrt roku probíhá školení a trénink meziresortní komise. Připravujeme se vlastně na to, co nechceme, aby se přihodilo – na naši práci – vyšetřování letecké nehody,“ uzavírá Skala.

Foto: Věra Černá a archiv IMO