„Říká se, že nikdo není nenahraditelný. Tebe, Imrichu, však nikdo nahradit nedokáže,“ zaznělo na pohřbu generála Gablecha

Autor: majorka Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností Generální štáb AČR

Ve středu 28. prosince ve 13 hodin se v děkanském chrámu Nanebevzetí panny Marie v Havlíčkově Brodě konalo poslední rozloučení s brigádním generálem Imrichem Gablechem. Jeden z našich posledních letců, který během 2. světové války sloužil v britském Královském letectvu, zemřel 16. prosince ve věku 101 let.

Generál Gablech byl nejstarší československý válečný veterán, hrdina a voják tělem i duší, který nikdy nic nevzdal a nikdy, přes všechny těžké osudové okamžiky, nezahořkl. Ačkoliv se narodil na Slovensku, vždy se cítil jako Čechoslovák. Jeho život nebyl jednoduchý, stejně tak jako další váleční veteráni i on se rozhodl odejít za hranice a bojovat za osvobození Československa. Několikrát byl vyšetřován a vězněn. Rehabilitován byl až po listopadu 1989, kdy byl také vyznamenán vysokými řády a medailemi a povýšen do generálské hodnosti.

Celý generálův život byl spjat s letectvem. Letadla se stala jeho celoživotní vášní a koníčkem. I když sám kvůli svému podlomenému zdraví z pobytu v ruském gulagu posléze ve Velké Británii už létat nemohl, u letectví zůstal v jiných profesích a nikdy mu nezevšednělo. Není proto žádným překvapením, že i na jeho poslední cestě ho doprovodila dvojice letounů JAS- 39 Gripen.

Do chrámu si jeho památku přišli připomenout nejbližší příbuzní, přátelé i váleční veteráni. Pohřbu s vojenskými poctami se zúčastnil také náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, náčelník generálního štábu armádní generál Josef Bečvář, vysocí představitelé polské a slovenské armády, členové diplomatického sboru i zástupci státní správy a samosprávy.

Generál Bečvář zdůraznil, že armáda ztrácí v osobě generála Gablecha jednoho z posledních velikánů a přímých účastníků druhé světové války a dodal: „Odešel v úctyhodném věku za svými spolubojovníky, přáteli a blízkými druhy. Věřím, že mu nahoře připravili velkolepou vojenskou leteckou přehlídku se všemi poctami. Zaslouží si je – za to jak žil a jaký byl. Nám nezbývá něž přidat slova uznání a poděkování.“

Během smutečního ceremoniálu promluvili blízcí přátelé generála Gablecha, a to generál Emil Boček a plukovník Eduard Stehlík. „My jsme se s tebou přišli Imrichu rozloučit před tvým posledním letem, ze kterého už není návratu. Budiž čest tvojí památce!“ řekl s neskrývaným dojetím generál Boček.

Smuteční obřad uzavřela „Večerka“ spojená s vystřelením tří čestných salv Čestné stráže Armády ČR. Na závěr zazněla slovenská a česká státní hymna.