Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » 9. prosinec - Mezinárodní den boje proti korupci

9. prosinec - Mezinárodní den boje proti korupci

9.12.2012 • 31. října 2003 přijalo Valné shromáždění OSN Úmluvu proti korupci. Zároveň byl touto úmluvou stanoven 9. prosinec Mezinárodním dnem boje proti korupci.

Přestože Česká republika doposud úmluvu neratifikovala, snaží se současná i předchozí vlády různými způsoby a s různým výsledkem korupční rizika i korupci samotnou řešit a potírat.

Ministerstvo obrany České republiky se velmi důsledně zabývá bojem proti korupci již od roku 2002. V roce 2004 byl přijat interní protikorupční program MO, který byl několikrát novelizován a v současné době platí Aktualizovaný resortní protikorupční program (ARPP). Gestorem koordinace a implementace protikorupčních opatření je Inspekce ministra obrany (IMO), která spolupracuje s jednotlivými gestory činností, které ARPP vyhodnocuje jako rizikové. IMO též využívá zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci s Transparency International a zapojení do programu Budování integrity realizovaného NATO.

V souladu s ARPP jsou dlouhodobě realizována preventivní i represivní opatření. K jejich naplňování mimo jiné přispívá provoz schránky elektronické pošty korupce@army.cz pro přijímání a vyřizování podání a stížností ve věci korupce, a provádění vnitřních kontrol zaměřených na plnění protikorupčních opatření a vyhledávání případů korupce. Tyto případy korupce se pro latentnost korupce obtížně vyhledávají a prokazují, ale přesto je možné jmenovat z oblasti represe případ zjištění závažného korupčního jednání, ukončení jeho vyšetřování pro podezření ze spáchání dvou trestných činů a probíhající trestní řízení (z důvodu porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby) související s realizací veřejné zakázky na dodávku zboží resortu obrany.

Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.

Autor: plk. Lubor Barnáš