Dalších 45 účastníků odboje a odporu proti komunismu obdrželo osvědčení

Autor: Miroslav Šindelář

V úterý 22. listopadu předala náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany Alena Netolická osvědčení o účasti ve 3. odboji.

Osvědčení přebírali také příbuzní těch, kteří se dnešních dnů nedožili

Osvědčení přebírali také příbuzní těch, kteří se dnešních dnů nedožili

Přítomni slavnostnímu předání byli také ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Trakal, ředitelka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu plukovnice Eva Michálková a další hosté.

Osvědčení, pamětní dekrety ministra obrany a odznaky byly uděleny 45 účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Čtyřiadvacet z nich se dnešního dne nedožilo, za ně převzali osvědčení příbuzní.

„Vy všichni jste kdysi odmítli uzavřít kompromis se špatností a zbabělostí. O komunistickém režimu jste neměli žádné iluze. Jedinou jistotu, kterou jste kdy měli, bylo existenční riziko pro vás i blízké. Přesto – nebo právě proto – jste nechtěli jednat jinak. Ministerstvo obrany i celá společnost si váží vašeho celoživotního postoje a vašich činů. Jménem ministra obrany vám děkuji,“ uvedla v projevu náměstkyně Alena Netolická.

Mezi těmi, kteří z rukou náměstkyně obdrželi osvědčení, byl i Otto Černý. Ten jej převzal za aktivní činnost spočívající v distribuci samizdatové literatury, zejména materiálů Charty 77 a exilových periodik Listy a Svědectví.

Dalším z oceněných byl Stanislav Devátý, a to za soustavnou a dlouhodobou protikomunistickou činnost v rámci nezávislých politických iniciativ, za autorství a rozšiřování petic a prohlášení požadujících dodržování základních lidských práv a svobod.

Osvědčení obdržel také Heřman Chromý za aktivní činnost proti komunistickému režimu, která spočívala zejména v rozšiřování ilegálních periodik Svědomí a Informace o Chartě, a dále za podíl na založení Mírového klubu Johna Lennona.

Za soustavnou a dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající především v podílu na tvorbě, rozmnožování a distribuci tiskovin vyzývajících k obnově svobody a demokracie v tehdejším Československu převzala osvědčení také Monika Le Fay.

Marie Obrmanová, manželka Miroslava Obrmana, převzala z rukou náměstkyně Aleny Netolické osvědčení udělené jejímu muži in memoriam za získávání zpráv hospodářského a politického charakteru, shromažďování zbraní pro případný převrat, zapojení dalších osob do odbojové činnosti a za pomoc při dovozu zakázané literatury do Československa.

Stejnou roli na sebe vzala dcera Františka Bohdala, herečka Jiřina Bohdalová, ta převzala osvědčení za angažovanost otce, který mimo jiné ukrýval zbraně a munici pro odbojovou skupinu.

Seznam všech účastníků třetího odboje vede Ministerstvo obrany na internetové stránce odboru pro válečné veterány: http://www.veterani.army.cz/ucastnici-tretiho-odboje

  • Parlament ČR schválil zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu (zákon č. 262/2011 Sb.). Jeho cílem je vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie.
  • Počet evidovaných žádostí k listopadu 2016: 4593
  • Počet vydaných osvědčení: 1178 (z toho má statut válečného veterána 87)
  • Rozhodnuto celkem: 3840 (83,6 %)

Z předávání osvědčení účastníkům třetího odboje

Autor: M. Šmidrkal

Nahrává se přehrávač videa ...