Udělení resortních vyznamenání

Autor: Miroslav Šindelář

Nejvyšší vyznamenání Ministerstva obrany udělil při slavnostním ceremoniálu v kryptě chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8. května 2010 místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták.

Předání Kříže obrany státu ministra obrany ČR a Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR se uskutečnilo v Den vítězství, tedy v době, kdy si celá Evropa připomíná 65. výročí od kapitulace fašistického Německa.

V projevu k vyznamenaným ministr Martin Barták uvedl: „Zvláštního významu zde proto nabývá i dnešní symbolika udělených resortních vyznamenání, Kříže obrany státu a Zlaté lípy. Kříž jako prastarý obraz člověka s rozepjatýma rukama, tedy symbol věčného života, svobody a naděje, lípa jako personifikace ryzího vlastenectví a neokázalého, o to však upřímnějšího češství. Přijměte dnes prosím projev největších díků a nejvyššího uznání ode mne, ale vůbec od všech, pro které jste zosobněním vojenské statečnosti a občanské odvahy.“

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky byl udělen:

pplk. Josef Bublík      in memoriam
pplk. Jan Hrubý      in memoriam
pplk. Jaroslav Kamarád    in memoriam
pplk. Ondrej Kosatík  in memoriam
div. generál Bedřich Neumann  in memoriam
plk. Adolf Opálka  in memoriam
pplk. Vilém Sok – Sieger  in memoriam
pplk. Jaroslav Švarc in memoriam
plk. Josef Valčík in memoriam
kpt. pěch. Vladimír Znojemský  in memoriam
   plk. v.v. Dimitrij Lupej
pplk. v.v. Jan Novák
plk. v. v. Jaroslav Novák
škpt. v. v. Jehuda Parma
plk. v. v. Jan Plovatko
brigádní generál Alexander Beer
brigádní generál Jaroslav Klemeš

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky bylo uděleno:

František Havlíček     in memoriam
František Jakoubě       in memoriam
RNDr. Kamila Bendová 
pplk v. v. Vojtěch Jeřábek
PhDr. PaedDr. Jiří Málek
Václav Malý
PaedDr.. Jaroslav Podlipný

Mezi vyznamenanými byli také ti, kteří se v osudných dnech po spáchání atentátu na tehdejšího říšského protektora Reinharda Haydricha ukrývali právě v kryptě pravoslavného kostela Sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici.