V Komorním Hrádku oslavili Den válečných veteránů výtvarným uměním

Autor: Vladimír Marek

Agentura plánování a rozvoje lidských zdrojů se i v letošním roce rozhodla oslavit Den válečných veteránů zajímavou kulturní akcí. Za přítomnosti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky a dalších významných hostů nejen z resortu obrany otevřela v prostorách zámku Komorní Hrádek výstavu obrazů druhoválečného odbojáře Vlastislava Boháče (1920-2014).

Záštitu nad touto akcí převzal Český svaz bojovníků za svobodu. Vernisáž výstavy zahájil ředitel agentury plukovník Pavel Vobůrka připomenutím významu Dne válečných veteránů. Zároveň také poděkoval všem přítomným za jejich zájem o výtvarné umění. Následně kurátor výstavy Pavel Šmidrkal představil tvorbu Vlastislava Boháče.

Ještě před samotným zahájením výstavy kardinál Duka v zámecké kapli celebroval mši věnovanou válečným veteránům. Zdůraznil, že bez vojáků se obzvlášť v této neklidné době neobejdeme. Podle jeho slov kamarádství a přátelství, které vzniká v armádě, je jedním z atributů svatého písma. Pražský arcibiskup věnoval rovněž nemalou pozornost vystaveným obrazům. V této souvislosti ho zaujalo, že právě vojáci a odbojáři – výtvarníci – již tradičně hledají svou inspiraci v přírodě, která je obklopuje.

V odpoledních hodinách kardinál Duka v nedaleké obci Chocerady odhalil pomník obětem první světové války.