Na prodej je dalších 27 nepotřebných armádních nemovitostí

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Odprodej nepotřebného nemovitého i movitého majetku je i v letošním roce jedním z prioritních úkolů resortu obrany. Ministerstvo obrany (MO) proto v úterý 9. dubna 2013 vyhlásilo v tomto roce již třetí výběrové řízení na odprodej svých nemovitostí, které jsou pro armádu nadále nepotřebné. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informaci o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den přinesl deník PRÁVO.

„Možným zájemcům z řad fyzických osob či firem nabízíme celkem 27 nepotřebných nemovitostí. Součet vyhlašovaných minimálních kupních cen nabízených objektů dosáhl 120 milionů korun. V čerstvé nabídce jsou budovy a pozemky, které v rámci minulých výběrových řízení nenašly nového vlastníka. Jejich nabídkové ceny proto byly adekvátně sníženy. Zájemcům by rovněž nemělo uniknout, že neprodáváme jen kasárenské areály, skladové prostory nebo cvičiště, ale např. také bytové jednotky Praze a v Pardubicích,“ vysvětluje ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) Josef Lachman.

Jaké objekty a pozemky tedy MO aktuálně nabízí? Na prodej jsou např. Račice nad Trotinou – skladová základna, Pardubice – objekt skladů v Milheimově ulici, České Budějovice – Hůry – areál skladů, Hradec Králové – pozemky bývalého stáčiště pohonných hmot, Sedlec – Vícenice – budova ubytovny, Sedlec - Vicenice – areál Ples, Pardubice byt 3+1 v Lonkově ulici č. 492/11, Praha – Troja byt 3+1 v ulici Velká Skála čp. 678, pozemky v lokalitách Praha - 10 - Vršovice, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Šternberk, Domašov nad Bystřicí, Olomouc – Hodolany, Prostějov a 12 objektů opevnění v lokalitách Vranov nad Dyjí a Vratěnín.

Podrobné informace o nabízených objektech, podmínky prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.onnm.army.cz jsou rovněž umístěny fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

Další nepotřebné nemovitosti nabídne Ministerstvo obrany k prodeji dne 7. května 2013. Do prodeje bude zařazen majetek, který nebyl odprodán ve výběrovém řízení ze dne 12. března 2013, a to s upravenými minimálními kupními cenami. Nabídka bude rozšířena o další objekty nově připravené k prodeji.

S přechodem na profesionální ozbrojené síly, postupnou redukcí posádek, vojenské techniky a materiálu vyřadila Armáda České republiky ze svého užívání velké množství movitého i nemovitého majetku, který je pro resort MO nadále nepotřebný. Tento majetek je nejprve nabízen k převodu ostatním organizačním složkám státu. V případě, že o něho neprojeví zájem, je odprodáván formou výběrových řízení nebo veřejných obchodních soutěží ostatním zájemcům.

„V loňském roce dosáhl výnos z prodeje nepotřebného majetku 1,037 miliardy korun, pro letošní rok jsme si stanovili cíl na úrovni 1,3 miliardy korun. Tento cíl se daří úspěšně plnit, jen za první čtvrtletí letošního roku máme příjem ve výši 489 milionů korun,“ uzavírá ředitel ONNM MO Josef Lachman.