30.01.17: Tisková zpráva - Veřejná zakázka „Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR - nákup“