25.01.18: Tisková zpráva - Účast ozbrojených sil České republiky na mezinárodních vojenských cvičeních