16.01.17: AVÍZO – Pracovní cesta ministryně obrany do Centra zabezpečení munice v Týništi nad Orlicí, Odboru biologické ochrany v Těchoníně