15.06.17: MO zřídilo diskusní skupinu k přípravě návrhu věcného záměru zákona „o branných spolcích“