02.05.17: Slavnostní jmenování příslušníků AČR do hodnosti plukovníka a udělení ocenění