27.06.17: Prezentace připravenosti k zahájení nepřetržitého celodenního provozu LZS AČR pro Jihočeský kraj