Často kladené otázky

Proč resort komunikuje na internetových sociálních sítích?

  • Internetové sociální sítě, někdy též označené jako tzv. social media, jsou dynamicky se rozvíjející webovou službou. Např. Facebook užívá na celém světě víc jak půl miliardy lidí, v České republice pak přes 3 000 000 obyvatel. Získávají tak možnost sdílet informace (myšlenky, fotografie, videa, odkazy na zdroje) se svými přáteli nebo i s neznámými lidmi, s nimiž je pojí společné zájmy či zkušenosti. Dnes už je standardní, že takto komunikují občanské organizace, soukromé firmy, ale rovněž instituce veřejné správy. Ministerstvo obrany ČR se tedy přidalo. Jeho cílem je poskytovat aktuální a zajímavé informace těm, kteří o ně mají zájem a dosavadní formy komunikace ministerstva je z rozličných důvodů neuspokojovaly. Současně si ale ministerstvo slibuje, že na internetových sociálních sítích poskytne široké veřejnosti vhodný prostor k diskusi, na tuto bude pružně a méně formálně reagovat a v důsledku tak obě strany – tedy veřejnost i ministerstvo – získají důležitou zpětnou vazbu, která je předpokladem pro tvorbu kvalitní veřejné politiky.

Jak se pozná oficiální resortní stránka třeba na Facebooku?

  • Ministerstvo obrany ČR koordinuje svou oficiální komunikaci na internetových sociálních sítích prostřednictvím Odboru komunikace a propagace, který také provádí správu těch stránek, které jsou označeny jako „ústřední“. Takové stránky mají i jednotný design. Na internetových sociálních sítích se pochopitelně mohou angažovat i další organizační složky ministerstva. Pokud chcete jistotu, podívejte se na Oficiální resortní stránky. Ministerstvo ovšem podporuje a propaguje i další stránky související s resortem, pakliže si o to jejich správci zažádají a zaváží se k respektování obecných standardů – podívejte se na Další podporované stránky.

Provádí správci resortních stránek na internetových sociálních sítích cenzuru?

  • Ministerstvo obrany ČR příspěvky uživatelů svých stránek na internetových sociálních sítích necenzuruje. Zasahuje v mezích, které vytyčují pravidla pro uživatele (viz Pravidla pro psaní příspěvků), aby tak zajistilo, že obsah stránek bude v souladu s pravidly poskytovatelů služeb (např. pravidly Facebooku), s platnými zákony a obecně s dobrými mravy. Většinou však uživatele, který poruší pravidla, nejprve správce jen napomene a vyzve k opravě.

Proč má resort více různých stránek na Facebooku?

  • S rozvojem využívání sociálních sítí roste i množství lidí, které zajímají specifické resortní informace. Zájemci o armádní novinky a činnost armády tak preferují informace, které prezentuje přímo Armáda ČR. Začali proto vznikat nové resortní stránky, které uspokojují specifické potřeby čtenářů nebo slouží k informování příslušníků daných útvarů. Typickým příkladem jsou stránky Aktivní zálohy, kterou primárně využívají příslušníci Aktivních záloh. Podstatné je rozlišit, zda jde o oficiální stránky, které spravuje resort či některý z útvarů. Tyto stránky musí obsahovat některé základní prvky, jakou jsou oficiální loga, kontaktní údaje a pravidla netikety. V případě nejasnosti najdete seznam v Přehledu oficiálních stránek, nebo nás kontaktujte.

Co sleduje resort založením kanálu na YouTube?

  • Ministerstvo obrany ČR už dříve zřizovalo na svém oficiálním webu army.cz videogalerii, neboť k množství psaných reportáží jsou současně pořizovány i ilustrační video záznamy. Tato videogalerie je ovšem řazena jen chronologicky a současně nesleduje výhradně poptávku tzv. military fanoušků. YouTube je nejobsažnější a nejnavštěvovanější platformou pro sdílení videí na světě, a proto zde ministerstvo založilo svůj kanál, ve kterém publikuje jednak nejzajímavější videa pořízená v souvislosti s běžnou reportážní činností, jednak videa upravená právě pro tento kanál (tj. zejména videa o vojenské technice a vojenském povolání).

Co sleduje resort založením galerie na Flickru?

  • Ministerstvo obrany ČR už dříve zřizovalo na svém oficiálním webu army.cz fotogalerii, neboť k množství psaných reportáží jsou současně pořizovány i ilustrační fotografie. Tato fotogalerie je ovšem řazena jen chronologicky a současně nesleduje výhradně poptávku tzv. military fanoušků. Flickr je jednou z nejobsažnější a nejnavštěvovanější platforem pro sdílení fotografií na světě, a proto zde ministerstvo založilo svou galerii, ve které publikuje především monotematické sety (vždy cca 15 fotografií) dílčích kusů vojenské techniky a vojenských aktivit.