Přehled oficiálních stránek

Odkazy na sociální sítě

1) Ústřední stránky na sociálních sítích, které jsou spravovány Odborem komunikace Ministerstva obrany ČR:

Facebook: Ministerstvo obrany České republiky

 • Stránka prezentuje aktuální informace o dění na Ministerstvu obrany ČR a jím řízených organizací, bezpečnostní politice, legislativních změnách a reformách, vládní politice a jiné související články. V popředí zájmu je také péče o válečné veterány, program Příprava občanů k obraně státu, participace resortu v bezpečnostních otázkách NATO a Evropské unie. Čtenáři mají možnost diskutovat a klást otázky související s resortem obrany.
 • www.facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Twitter: Ministerstva obrany České republiky (ObranaTweetuje)

 • Stránka referuje o aktuálním dění v resortu obrany, a to nejen o chodu Ministerstva obrany ČR, ale také Armády ČR. Má za cíl poskytovat co nejaktuálnější informace, avíza na zajímavé resortní aktivity a zajímavé fotografie. V popředí zájmu jsou aktivity vedení resortu obrany a velení Armády ČR, informace o činnostech vojáků v zahraničních misích a na vojenských cvičeních.
 • twitter.com/ObranaTweetuje

YouTube: kanál TV ARMY Ministerstvo obrany ČR

 • Kanál uživatele tvarmycz publikuje jednak videa dosažitelná na army.cz, jednak vide tvořená specificky pro využití na YouTube. Zájemcům o unikátní záznamy ze života Ozbrojených sil ČR, ať už se jedná o vojenskou techniku, cvičení či životní osudy vojáků, umožňuje tato snadno sdílet, komentovat a odebírat (mají-li na YouTube svůj účet).
 • www.youtube.com/user/tvarmycz

Flickr: foto stream a skupina Army of the Czech Republic (Armáda ČR)

 • Ačkoli je síť Flickr známější více v zahraničí než v ČR, nabízí ideální nástroj pro publikování a sdílení tisíců fotografií ve vysoké kvalitě. Fotografie zobrazující českou vojenskou techniku, jednotlivé útvary Ozbrojených sil ČR, vojenská cvičení a další jsou řazeny do ucelených setů (např. Pandur, 4. brigáda rychlého nasazení apod.). Sety jsou pak řazeny do kolekcí (např. Pozemní síly AČR apod.). Foto stream je tedy vhodný pro fanoušky „military“, kteří si třeba od každého druhu a typu techniky rádi prohlédnou desítky fotografií. Fotografie je možné sdílet, komentovat, případně z nich tvořit vlastní kompilace (máte-li také účet na Flickru).
 • www.flickr.com/photos/czecharmy

Instagram: fotografie z prostředí Ministerstva obrany a Armády ČR

 • Na sociální síti Instagram prezentujeme zajímavé fotografie z aktivit Ministerstvo obrany a činnosti Armády ČR, a to ve čtvercovém formátu, který je typický pro tuto síť. Najdete nás pod přihlašovacím jméneme czech_defence.
 • https://www.instagram.com/czech_defence/

2) Ústřední stránky na sociálních sítích, které jsou spravovány Armádou ČR:

Facebook: Armáda České republiky (Czech Army)

 • Stránka je určena jak příslušníkům Ozbrojených sil ČR, tak široké veřejnosti, která má zájem o armádu, vojenskou techniku, bezpečnostní politiku a obecně „military“ témata. Diskutují se na ní zejména aktuality ze života AČR, plánované reformy a akce týkající se AČR, nezanedbatelnou součástí jsou zajímavosti týkající se vojenské techniky a vojenských reálií.
 • www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky.cz

Facebook: Aktivní zálohy (Active Reserve)

 • Stránka je primárně určena příslušníkům Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR (dále jen AZ), zájemců o službu v AZ, zaměstnavatelům příslušníků AZ, zapojit se ale může i široká veřejnost. Na stránce se diskutují zejména zkušenosti příslušníků AZ, plánované reformy a akce týkající se AZ, okrajově také aktuality ze života celého resortu.
 • www.facebook.com/aktivnizalohy

Facebook: Vojenské újezdy

 • Stránka slouží zejména k informování o aktualitách v procesu předání Vojenské újezdu Brdy a částí dalších vojenských újezdů do civilní správy. Obsahuje také informace o budoucnosti vojenských újezdů a zajímavosti, které se týkají jejich využití, včetně historie.
 • www.facebook.com/vojenskeujezdy