Jak se přidat

1) Jak si prohlížet obsah resortních stránek na internetových sociálních sítích?

Velmi jednoduše – stačí zadat příslušnou url adresu. Vůbec nevadí, pokud na Facebooku, Flickru či YouTube nemáte zřízen svůj osobní účet.

2) Jak vkládat příspěvky na resortní stránky na internetových sociálních sítích?

To už je těžší – většina sociálních sítí vyžaduje pro takové aktivity (psaní komentářů, nahrávání fotografií apod.) registraci uživatele. Nejpřísnější je v tom směru Facebook.

3) Jak se stát podporovanou stránkou na internetových sociálních sítích?

Ať už máte nějakou stránku na sociálních sítích zřízenou nebo její založení teprve plánujete, můžete nás kontaktovat. Podmínkou pro zařazení do seznamu je respektování následujících ustanovení:

  •  Stránka přímo souvisí s MO ČR, OS ČR, AČR či problematikou bezpečnostní politiky ČR.
  •  Stránka je zařazena (zejména v rámci typů stránek na Facebooku) tak, aby nevyvolávala dojem, že se jedná o oficiální stránku vládní organizace.
  •  Na stránce je obsažena informace (v případě Facebooku záložka v menu) s názvem „Pravidla“, která obsahuje naše Pravidla pro psaní příspěvků.
  •  Logo stránky neodporuje autorskému právu a užívá-li oficiální loga MO ČR či OS ČR (resp. AČR), pak ve správné a důstojné podobě.
  •  Na stránce jsou uvedeny přímé kontakty na jejího autora/správce/admina, tento/tito je/jsou nám známi a doloží nám svoji identitu.
  •  Autor/správce/admin kontroluje alespoň 2x týdně dodržování Pravidel pro psaní příspěvků a v případě jejich porušení zřizuje nejpozději do 5 kalendářních dnů nápravu.
  •  Autor/správce/admin zařadí naše ústřední stránky dle seznamu Odkazy na sociální sítě do svých oblíbených stránek (v případě Facebooku) nebo do odkazů (v případě jiných sítí než Facebook, pokud to tyto umožňují).