Obecné informace o výsledcích kontrol

V souladu s ustanovením § 26, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

- zveřejňuje odbor správce kapitoly Sekce ekonomické Ministerstva obrany

Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Šťastný, tel.: 973 200 544


- zveřejňuje oddělení řízení finanční kontroly a dohledu OSK SEM MO

Kontaktní osoba: Ing. Dušan Kudela, tel.: 973 200 740


- zveřejňuje odbor kontroly odzbrojení sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany

Kontaktní osoba: plk. Ing. Josef Přerovský, tel.: 973 214 394


- zveřejňuje oddělení řízení finanční kontroly a dohledu OSK SEM MO

Kontaktní osoba: Ing. Dušan Kudela, tel.: 973 200 740


- zveřejňuje sekce rozvoje a plánování schopností MO - Obecné informace o výsledcích kontrol:

Kontaktní osoba: plk. Ing. Josef Přerovský, tel.: 973 214 390


- zveřejňuje odbor finanční kontroly sekce ekonomické a majetkové MO - Obecné informace o výsledcích kontrol:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Matýsek, tel.: 973 200 833


2. listopadu 2018