Orgán nemocenského pojištění

Kontaktní adresa:
Ministerstvo obrany - 7542
oddělení nemocenského pojištění
náměstí Svobody 471/4
160 00 Praha 6
Fax: 973 225 769
E-mail: ODNP.MO@army.cz
Úřední hodiny: po-čt 8-11, 13-15; pá 8-11 hod.

- - -

  Elektronická podání:
 • Prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva obrany e-podatelna (http://www.army.cz/Poe)
 • Prostřednictvím datové schránky (Id DS: 4bpbz8b)
 • (Pro elektronickou podatelnu a datovou schránku uvést adresáta: „Orgán nemocenského pojištění“)
 • Zasláním nosiče (disketa nebo CD ROM) na kontaktní adresu ve formátu formulářů ke stažení
 • Zasláním e-mailové zprávy na ODNP.MO@army.cz, přílohy ve formátu formulářů ke stažení

Informace ke stažení:

 • Informace - dlouhodobé ošetřovné *.pdf
 • Přílohy - dlouhodobé ošetřovné *.pdf
 • Informace k otcovské poporodní péči čerpané vojákem z povolání *.pdf
 • Informace pro vojáka z povolání o nemocenském pojištění *.pdf
 • Zákon o nemocenském pojištění *.pdf
 • Informace pro žadatele o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby *.pdf
 • Dočasná neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz a stabilizační příspěvek *.pdf

Formuláře ke stažení:

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky nemocenského pojištění *.pdf
 • Čestné prohlášení - úraz *.pdf
 • Výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby *.pdf
 • Souhlas k pobytu v cizině v době dočasné neschopnosti ke službě *.pdf
 • Zpětné uznání dočasné neschopnosti ke službě *.pdf
 • Žádost o povolení vycházek dle volby pojištěnce (vojáka) *.pdf
 • Upozornění RFO na 380 dní PD - vzor *.pdf
 • Upozornění RFO na 180 dní DPN - vzor *.pdf
 • Žádost o nemocenské ze zahraničí *.pdf
 • Žádost o dávku otcovské poporodní péče *.pdf

Stanoviska NP (ke stažení):

 • č. 1/2009 Posuzování další DNS v souvislosti se služebním úrazem *.pdf
 • č. 1/2012 Postup při vzniku DNS ke službě v zahraničí *.pdf

Kontaktní osoba: Ing. Milan Šnýdr, tel.: 973 212 663

Aktualizováno: 16. listopadu 2018