Číselníky a datové prvky ve správě Ministerstva obrany

Číselníky a datové prvky ve správě Ministerstva obrany České republiky.

Na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), je MO ČR správcem datových prvků vedených v Informačním systému o datových prvcích, a to:

  • AA0082 - Vztah státního občana České republiky k branné povinnosti
  • AA0083 - Kód pro vztah k branné povinnosti

Oba tyto datové prvky jsou vázány na číselník:

- - - - -

Na základě zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, je MO ČR správcem datových prvků vedených v Informačním systému o datových prvcích, a to:

  • AA1708 - Příplatek za zvýšenou odpovědnost
  • AA1709 - Příplatek za zvýšenou odpovědnost zaúčtovaný k výplatě


Kontaktní osoba: Petr Horčička, pracoviště správy databází a číselníků, AKIS
tel.: 973 295 218, 724 801 354

2. listopadu 2018