Datové schránky Ministerstva obrany ČR

Informační systém datových schránek (ISDS) je u Ministerstva obrany ČR zřízen za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Datové schránky Ministerstva obrany
  • ISDS je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Datové schránky nejsou určeny pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Datová schránka Ministerstva obrany ČR:

  • Identifikace: hjyaavk
  • Typ stránky: Orgán veřejné moci
  • Organizace: Ministerstvo obrany
  • IČO: 60162694

Vaši komunikaci urychlí přímý kontakt na jednotlivé složky MO:

Seznam všech datových schránek resortu Ministerstva obrany ČR a státních příspěvkových organizací v jeho působnosti:

Přípustné datové formáty:

Pro doručení do datových schránek Ministerstva obrany ČR je možno použít pouze datové formáty podle níže uvedených pravidel. Při použití jiných formátů nemusí být datové schránky způsobilé takové podání přijmout.

Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS:


Kontaktní osoba: Ing. Petr Kalvas, tel.: 973 210 131

2. října 2018