Stížnost na vojenské zdravotnické zařízení

Postup Ministerstva obrany při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb a činnostech souvisejících.


Odbor řízení organizací sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany

2. října 2018