Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. z let 2007 - 2017