Podávání přihlášek na Univerzitu obrany v Brně už jen do konce března

Autor: Pavel Pazdera

Studentem a vojákem z povolání na prestižní univerzitě, k tomu pravidelný plat a výhody, které nejsou k zahození. Univerzita obrany nabízí široké spektrum atraktivních technických a manažerských oborů a specializací. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2018.

Univerzita obrany zve na mimořádný den otevřených dveří

Uchazeči o studium mohou využít poslední možnosti a vyrazit na mimořádný den otevřených dveří. Uvidí zajímavé prezentace a ukázky, promluví si se studenty a vyučujícími, prohlédnou si laboratoře odborných kateder Fakulty vojenských technologií, získají spoustu informací z první ruky a budou mít jasnější představu o přijímacím řízení a podmínkách vojenského studia na Univerzitě obrany v Brně.

Den otevřených dveří je určen všem zájemcům o vojenské i civilní studium na Fakultě vojenských technologií a Fakultě vojenského leadershipu. V rámci vojenského studia jsou prioritními směry vzdělávání na těchto fakultách pětileté magisterské studijní programy orientované na přípravu velitelského a technického personálu AČR, a to ve studijních oborech Vojenské technologie a Řízení a použití ozbrojených sil s řadou specializací.

Uzávěrka přihlášek ke studiu na brněnských fakultách Univerzity obrany je 31. března 2018.