Změny počtů osob v resortu obrany ke konci roku 2009 - UPŘESNĚNÍ

Autor: Jan Pejšek, Tisková a informační služba MO

Většina médií převzala nepřesnou informaci ČTK ze dne 28. prosince 2009 týkající se změn počtů zaměstnanců resortu MO. Není pravda, že z armády bude v rámci snižování počtů propuštěno 4000 osob.

Skutečnost je taková, že součástí úsporných opatření souvisejících s redukcí rozpočtu MO (oproti původnímu plánu je rozpočet armády schválený na příští rok nižší o cca 10 miliard korun) je i snižování počtů personálu. Celkem se ruší 4459 tabulkových míst, z nichž část je neobsazených.

Ke konci roku bude z resortu MO propuštěno 2731 vojáků z povolání a občanských zaměstnanců. Konkrétně se jedná o 1350 vojáků a 1381 občanských zaměstnanců. Dále bylo zrušeno 1728 neobsazených tabulkových míst.